சீவகசிந்தாமணி நூல் பற்றிய யான் அறிந்த சில தகவல்கள்

சீவகசிந்தாமணி நூல் பற்றிய யான் அறிந்த சில தகவல்கள்:-

☔ சீவகசிந்தாமணி இயற்றியவர் - திருதக்கதேவர்
☔ விருத்ம்ப்பாவல் இயற்றப்பட்ட  காப்பியம் - சீவகசிந்தாமணி
☔ சீவகசிந்தாமணி வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் - காமநூல், முக்தி நூல்
☔ சீவகன் பிறந்த இடம் - சுடுகாடு
☔ சீவகனின் தந்தையை கொன்றவன் - கட்டியங்காரன்
☔ சீவகனை எடுத்து வளர்த்தவன் - கந்துகடன் எனும் வாணிகன்
☔ சீவகனின் நண்பன் - பதுமுகன்
☔ சீவகனின் ஆசிரியர் - அச்சணந்தி
☔ சீவகசிந்தாமணி யில் உள்ள மொத்த இலம்பகங்கள் - 13
☔ சீவகன் கல்வி கற்றதை கூறுவது - நாமகள் இலம்பகம்
☔ சீவகன் நாட்டை கைப்பற்றியதை கூறுவது - மணமகள் இலம்பகம்
☔ சீவகன் ஆட்சி செய்ததை கூறுவது - பூமகள் இலம்பகம்
☔ சீவகன் வீடுபேறு அடைவதை பற்றி கூறுவது - முக்தி இலம்பகம்
☔ சீவகன் மனைவிகள் மொத்தம் - 8
☔ சீவகன் யாழ் போட்டியில் வென்றதைக் கூறுவது -  காந்தருவத்தையார் இலம்பகம்
☔ திருத்தக்கதேவர் முதலில் பாடியது -  நரிவிருத்தம்
☔ திருத்தக்கதேவர் தமிழ் கவிஞருள் அரசர் - ஜி.யு.போப்
☔ திருத்தக்க தேவர் தமிழ் கவிஞருள் மன்னர் - வீரமாமுனிவர்
☔ சிந்தாமணியில் ஒர் அகப்பை முகந்து கொண்டேன் - கம்பர்
☔ இது ஒரு வடமொழி தழுவல் நூல்
☔ சீவகன் மணந்த 8 பெண்கள்
1. காந்தருவதத்தை
2. குணமாலை
3. பதுமை
4. கேமசரி
5. கனகமாலை
6. விமலை
7. சுரமஞ்சரி
8. இலக்கனை(மாமன் மகள்)

9. நாமகள்
10. காந்தருவதத்தையர்
11. மண்மகள்
12.பூமகள்
13. முத்தி

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி