250 பொது அறிவு வினா விடைகள் - 250 General Knowledge Question and Answer

250 பொது அறிவு வினா விடைகள் - 250 General Knowledge Question and Answer1. குறிஞ்சி பாட்டில் உள்ள பூக்கள் எண்ணிக்கை  :   99

2. வள்ளலார் பிறந்த ஊர் :மருதூர்

3. கொக்கு யார் வணங்கும் பறவை :ஜப்பானியர்

4. சாமிநாதன் யார் பெயர் :உ . வே . சா (ஆசிரியர் வைத்தது )

5. சடகோ இறந்த ஆண்டு :அக்டோபர் 25  1955

6. பறவை வகை :5

7. என் சரிதம் யார் நூல் :உ . வே. சா

8. டேன் லிட்டில் பிங்கர்ஸ் ஆசிரியர் : அரவிந்த் குப்தா

9.மேரி கொடை எது :ரேடியம்

10. துன்பத்தை நகை உணர்வுடன் சொல்வது யார் : ராமச்சந்திர கவி

11. தேவர் பிறந்த ஆண்டு :1908

12. காமராஜர் பிறந்த ஆண்டு :1903

13. காந்தி பிறந்த ஆண்டு :1869

14. பெரியார் பிறந்த ஆண்டு :1879

15.  தாகம் இடம் பெறும் நூல் :பால் வீதி

16. பெரியார் குரு :காந்தி

17. பூமி பந்து என்ன விலை :தாரா பாரதி

18. நேதாஜி மதுரை வந்த ஆண்டு :1939

19. சொக்கநாத புலவன் ஆண்டு :19 நூற்றாண்டு

20. தமிழ் விருந்து ஆசிரியர் :ரா பி சேது பிள்ளை

21. சமபந்தி முறைக்கு ஊக்கம் கொடுத்தது யார் :தேவர்

22. டேரிபாக்ஸ் புற்றுநோய் போட்டி :செப்டம்பர் 15

23. இந்தியாவில் உள்ள பாம்பு எண்ணிக்கை :244(விஷம் கொண்டது :52)

24. மனிதன் இறப்பு நீக்கி காக்கும் மூலிகை :துளசி

25. டேரிபாக்ஸ் எந்த நாடு :கனடா

26. ராமானுசம் பிறந்த ஆண்டு :1887

27. விலையில்லா மெய் பொருள் கல்வி சொன்னது :வானிதாசன்

28. திரைகவி :மருகதாசி

29. ஹார்டியின் கார் என் எது :1729

30. நல்லாதணார் பிறந்த ஊர் :திருத்து

31. மதுரையை மூதுர் என குறிப்பிடும் நூல் :சிலப்பதிகாரம்

32. வருணன் மதுரையை அழிக்க அனுப்பிய மேகம் எண்ணிக்கை :7

33. கண்ணதாசன் பிறந்த ஆண்டு :1927

34. மீனாட்சி கோபுர சுதை உருவக சறுக்கம் எண்ணிக்கை :1511

35. பம்மல் எழுதிய நாடகம் எண்ணிக்கை :94

36. மாடு பொருள் :செல்வம்

37. கதர் அணிந்தவர் மட்டும் வீட்டின் உள் அனுமதித்தது யார் :ராமமிர்தம்

38. உழவி ன் சிறப்பு ஆசிரியர் :கம்பன்

39. நடுகல் வணக்கம் :தொல்காப்பிம்

40. மொழிப்போர் ஆண்டு :1938

41. தமிழர் தற்காப்பு கலை :சிலம்பு

42. பன்னிரண்டு ராசி பற்றி கூறும் நூல் :நெடுநல் வாடை

43. ஓரேலுத்து ஒருமொழி :42

43. சித்தன்னவாசல் ஒவியம் வரையப்பட்ட ஆண்டு :9 நூற்றாண்டு

44. மேடை தமிழ் இலக்கணம் :திரு வி க

45. கோவுர்கிழர் துணைபாடம் எழுதியது :சுந்தராஜன்

46. துள்ளம் இடம்பெறும் மாவட்டம் :காஞ்சி

47. திருச்சியின் பழைய பெயர் :திரிசிபுரம்

48. முத்துகதை ஆசிரியர் :நீலவன்

49. மதுரைக்கு காவலாக அமைந்த கோவில் :கரியமால் கோவில் "கர்ண கோவில் மற்றும் ஆளவாய் கோவில்

50. வரதன் யார் பெயர் :காளமேகபுலவர

5 1. முதுமொழிகாஞ்சியின் வேறு பெயர் : அறவுரைகோவை

52. கம்பரின் சம கால புலவர் யார் : புகழேந்தி ' ஓட்டகூத்தர் மற்றும் ஜெயங்கொண்டார்

53. ஆதிகவி யார் :வால்மீகி

54. தமிழர் கருவூலம் :புறநானூறு

55. மடகொடி யார் :கண்ணகி

56. கணியன் பொருள் :காலம் வென்றவன்

57. கண்ணகி கோவில் கட்டியது :சேரன் செங்கூட்டுவன்

58. தமிழின் இரண்டாவது தேசிய காப்பியம் :பெரிய புராணம்

59. போலி புலவர் செவியை அறுப்பவராக இருப்பது யார் :வில்லி புத்திரர்

60. சோழர் பற்றி பாடும் நூல் :மூவருலா

61. தள கோணத்தின் SI அலகு :ரேடியன்

62. காற்றின் வேகம் அளக்க உதவுவது :அனிமோ மீட்டர்

63. நியூட்டன் இயக்க விதி எத்தனை :3

64. பரப்பு இலுவிசை விளக்கியது யார் :லாப்லஸ்

65. தானே விழும் பொருள் தொடக்க திசைவேகம் :சுழி

66. பகல் நேரத்தில் வீசும் காற்று ::கடல் காற்று

67. மின்னோட்ட அலகு :ஆம்பியர்

68. கால ஒழுங்கு மாற்றம் எ கா :இரவு பகல் தோன்றுதல்

69. காரம் சுவை :புளிப்பு

70. மிக அதிகமாக குளிர்விக்கபட்ட நீர்மம் :கண்ணாடி

71. இழைகள் ராணி :பட்டு

72. மூட்டு வகை எத்தனை :4

93. மார்புகூடு எலும்பு எத்தனை :12

94. புவி நாள் :ஏப்ரல் -22

95. அணு எத்தகைய தன்மை உடையது :நடுநிலை தன்மை

96முஸ்லீம் அல்லாதவர் மீது விதிக்கபட்ட வரி :ஜிஸியா வரி

97. இந்திய கிளி :அமீர் குஸ்ரு

99. சிவாஜி தாய் பெயர் :ஜிஜாபாய்

99. விதவை மறுமண சட்டம் கொண்டுவந்த ஆண்டு :1856

100. சீன பெருங்சுவர் நீளம் :2880 km

101. இந்தியா பாகிஸ்தான் விட எத்தனை மடங்கு பெரியது :4

102. பூர்வாச்சல் பொருள் :கிழக்கு இமயமலை

103. பாகர் பொருள் :கரடுமுரடான படிவு

104. ஏழு மலைகளை கொண்ட மலை தொடர்ச்சி :சாத்பூரா மலை தொடர்

105. முக்கோண வடிவ வண்டல் மண் படிவு :டெல்டா

106. இரும்பு தாது உற்பத்தியில் இந்தியா எந்த இடம் :5

107. யுரேனியம் காணப்படும் மணல் :மோனோசைட்

108. வசந்தகால பயிர் :கோதுமை

109. பருத்தி என்ன பயிர் :பணபயிர்

110. முதல் வாகன தொழிலகம் அமைக்கபட்ட ஆண்டு :1947

111. இந்தியாவில் வான்வழி போக்குவரத்து துவங்கிய ஆண்டு :1911

112. இந்தியா இங்கிலாந்து விட எத்தனை மடங்கு பெரியது :12

113. இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி கழகம் ஆரம்பிக்கபட்ட ஆண்டு :1929

114. கங்கை சமவெளி உயரம் :200 மீட்டர்

115. சிவாலிக் மலை தொடர் உயரம் :1000 மீட்டர்

116. படகு கட்ட பயன்படும் மரம் :மாங்கோராவ்

117. மாசான் பொருள் :மத்தியபிரதேச பழைமையான வேளாண்மையின் பெயர்

118. ரப்பர் உற்பத்தியில் இந்தியா எந்த இடம் :6

119. இந்திய துறைமுக சட்டம் :1908

120. NH 7 நீளம் என்ன :2369km

121. தங்க நார்கர சாலையின் நீளம் :14846km

122. கப்பல் கட்டும் தொழிலில் இந்தியா எந்த இடம் :16

123. கார்பன் புகை வெளியிடும் நாடுகலில் இந்தியா எந்த இடம் :5

124. இன ஒதுக்கல் கொள்கை முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு :1990

125. தங்க இழை பயிர் :சணல்

126. இந்திரா அழிவு ஆண்டு :2004

127. தொல்காப்பிம் உருவான காலம் :இடைகாலம்

28. மூன்று பருவநிலைகலிலும் மழை பெறும் மாவட்டம் :கன்னியாகுமரி

129. தமிழ்நாட்டில் மண்வளம் :5

130. மண் அடுக்கின் கணத்தை தீர்மானிக்கும் காரணி :நேரம்

131. முதல் ஓத சக்தி நிலையம் அமைக்கப்பட்ட இடம் :பிரான்ஸ்

132. மரபு சாரா சக்திக்கு எ கா :சூரியன்

133. கிணறு பாசனம் எத்தனை சதவீதம் :52%

134. தமிழ்நாட்டின் முதன்மை பணப்பயிர் :கரும்பு

135. தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது முக்கிய பண பயிர் :புகையிலை

136. பாய் உற்பத்தி சிறப்பிடம் :பத்தமடை

137. தமிழ்நாட்டில் போக்குவரத்து கோட்டம் எத்தனை :7

138. தமிழ்நாட்டில் போக்குவரத்து வாகன மண்டலம் எத்தனை :64

139. தமிழ்நாட்டில் மொத்த ரயில்வே நிலையம் :532

140. தமிழ்நாட்டில் அஞ்சல் மண்டலம் எத்தனை :4

141.தெற்கு ரயில்வே கோட்டம் எத்தனை :6

142. முதல் உழவர்கள் சந்தை நிறுவப்பட்ட இடம் :மதுரை

143. அதிகமான விற்பனை கூடம் உள்ள மாவட்டம் :ஈரோடு

144. வளங்கலிள் சிறந்த வளம் :மனித வளம்

145. அதிக பாலின விகிதம் கொண்ட மாவட்டம் :தூத்துக்குடி

146. வறுமை ஒழிக்க அறிமுகம் செய்யபட்டது :மகளிர் சுய உதவி குழு

147. புவி நாள் :சூன் 22

148.தொட்டபேட்டா உயரம் :2637 மீட்டர்

149. தமிழ்நாட்டில் சந்தன மரம் சாகுபடி ஹெக்டேர் அளவில் :588000

150. சூரிய ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்ற பயன்படுவது :போட்டோவால்டிக்

🏾: 151. ஒயில் என்ற சொல்லின் பொருள் - நடனம்

152. திருவண்ணாமலை மாவட்டம் புரிசை கிராமம் புகழ் பெறக் காரணம் - கூத்துக் கலைஞர்கள்

153. கிழக்குக் கடற்கரைக் கம்பெனி தமிழ்நாட்டில்- ..... கடற்கரை என்று அழைக்கப்படுகிறது. - சோழமண்டலம்

154. நீலகிரி மலையின் உயர்ந்த சிகரம் - தொட்டப்பெட்டா

155. தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை நீள ஏறக்குறைய - 1000 கிமீ.

156. தமிழ்நாட்டின் பெரும்பானமை மொழி - தமிழ்

157. சென்னை மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று பெயர், சூட்டப்ட்ட நாள் - 14.01.1968

158.யாருடைய பிறந்த தினம் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்

159. யாருடைய பிறந்த தினம் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது - ஜவகர்லால் நேரு

160. மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1956

161. புவி தினத்தை முதன் முதலில் கொண்டாடியவர் - கேலார்ட் நெல்சன்.

 162. மகாத்மாக காந்தியடிகள் பிறந்த தினம் - அக்டோபர் 2, 1869

163. தைத்திங்கள் முதல் நாள் - பொங்கல்.

164. திருவோணம் கொண்டாடப்படும் மாநிலம் - கேரளா

165. கதக்களி நடனம் ஆடப்படும் மாநிலம் - கேரளா

166. இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் - ஏப்ரல் 1, 2010

167.ஆகாய விமானம் கண்டுபிடித்தவர் - ரைட் சகோதரர்கள்

168. 14 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களை தொழிற்சாலை அல்லது கடைகளில் பணியமர்த்தக் கூடாது.

169. ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர் அமைந்துள்ள கண்டம் - தென்அமெரிக்கா

170. ஆல்ப்ஸ் மலைத் தொடர் அமைந்துள்ள கண்டம் - ஐரோப்பா

171. ராக்கி மலைத் தொடர் அமைந்துள்ள கண்டம் - வட அமெரிக்கா

172. கிளிமஞ்சாரோ அமைந்துள்ள கண்டம் - ஆப்ரிக்கா

173. இந்தியாவில் அமைந்துள்ள பீடபூமி - திபெத் பீடபூமி

174. கிழக்கு ஆசியாவில் காணப்படும் பீடபூமி - திபெத் பீடபூமி

175. வட அமெரிக்காவில் உள்ள பீடபூமி - கொலராடோ பீடபூமி

176. சிந்து கங்கை சமவெளி காணப்படும் இடம் - இந்தியா

177. லியானாஸ் சமவெளி காணப்படும் இடம் - தென்அமெரிக்கா

178. லிம்பார்டி சமவெளி காணப்படும் இடம் - ஐரோப்பா

179. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 300 மீட்டர்கள் வரை உயரம் கொண்ட பரந்து விரிந்த நிலப்பரப்புகள் - சமவெளி

180. மலைகளை விட உயரம் குறைவாகவும், பூமி மட்டத்திற்கு மேல் உயர்ந்து தட்டையாகவும் உள்ள நிலப்பகுதிகள் - பீடபூமிகள்

181. 0 டிகிரி அட்சக் கோடு - நிலநடு கோடு

182. 23 அரை டிகிரி வடக்கு அட்ச ரேகை - கடக ரேகை

183. 66 அரை வடக்கு அட்ச ரேகை - ஆர்டிக் வட்டம்

184. 66 அரை டிகிரி தெற்கு அட்ச ரேகை - அண்டார்டிக் வட்டம்

185. 23 அரை தெற்கு அட்ச ரேகை மகர ரேகை

186. பூமியின் மீது வரையப்படும் அட்ச ரேகைகளின் எண்ணிக்கை 180

187. வரைபடத்தில் இடங்களை எளிதில் காண பயன்படுவது - அட்சரேகையும், தீர்க்க ரேகையும் சந்திக்கும் இடம்

188. கிரின்வீச் மைய தீர்க்கக் கோடுகள் - 0 டிகிரி

189. மொத்த வரையப்பட்ட தீர்க்க ரேகைகளின் எண்ணிக்கை - 360

190. மெரிடியன் என்று அழைக்கப்படுவது - தீர்க்க ரேகைகள்

191. புவிக் கோளத்தின் மீது கிழக்கு மேற்காக வரையப்பட்ட கற்பனைக் கோடுகள் - அட்ச ரேகைகள்.

192. பூமியின் சிறிய மாதிரி - புவிக்கோளம்.

193. தீபக்கற்பத்திற்கு எடுத்துக் காட்டு - இந்தியா

194. கடலின் அடிப்பகுதியில் - மலைகள், மலைத் தொடர்கள், குன்றுகள் உள்ளன.

195. தீபகற்பம் என்படுது - மூன்று பக்கம் நீராலும், ஒரு பக்கம் நிலத்தாலும் சூழப்பட்டுள்ளது.

196. பசுபிக் பெருங்கடலின் பரப்பானது புவியின் பரப்பில் - மூன்றில் ஒரு பங்கு

197. பெருங்கடல்களின் மிகப் பெரியது - பசுபிக் பெருங்கடல்

198. கண்டங்களை சுற்றி அமைந்து பெருங்கடல்களின் எண்ணிக்கை- 5

199. ஆழமான மிகப்பரந்த நீர்பரப்புகள் - பெருங்கடல்கள்

200. கிராண்ட் கேன்யான் அமைவிடம் - வடஅமரிக்கா

🏾: 201. அட்லான் டிக் சாசனம் கையேலுத்து செய்யபட்ட கப்பல்
அக்ஸ்டா

202. இயற்கை கோட்பாடு : அறிக்கை 21

203. ஏழு பஞ்சங்கள் எந்த நூற்றாண்ட :19

204. உயிர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துதல் :ஜீவ கருன்யம்

205. DVA :ஆங்கில வேதிக் பள்ளி

206. முத்து துறைமுகம் தாக்கப்பட்ட ஆண்டு :1941

207. சுற்றுச்சூழல் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் :ஜெனிரோ

208. நில குத்தகை சட்டம் கொண்டு வந்தது :பெண்டிங்

209. ஹிட்லர் பபின்பற்றிய கொள்கை :அயல்நாட்டு கொள்கை

210. முதல் உலக போருக்கு பின் வலிமை மிக்க நாடக மரியது :ஜப்பான்

211. படித்த இந்தியர் மொழி :ஆங்கிலம்

212. நானாசாகிப் புரட்சி செய்த இடம் :கான்பூர்

213. இந்துக்களும் முஸ்லிம்கலும் இந்தியாவின் இரு கண்கள் என சொன்னது :சையது அகமது கான்

214. ஞானசபை எந்த ஆண்டு நிறுவ பட்டது :1870

215. தண்டி எத்தனை கிலோமீட்டர் பயணம் செய்யபட்டது :40

216. வேலூர் கழகம் :1806 ஜூலை 8

217. முதன் முதலில் காமராஜர் எந்த வருடம் காந்தியை எங்கு வைத்து பார்த்தார் :1940 வார்தா

218. . காமராஜர் அடைக்கபட்ட சிறை :அலிப்பூர் சிறை

219. 14 அம்ச சோசலிச கருத்து கொள்கை வெளியிட்டது யார் :பெரியார்

220. பழைய புத்தர் :தவோகர்

21. இந்தியா அமெரிக்காவை விட எத்தனை மடங்கு பெரியது colonthree emoticon
222. பழைய வண்டல் படிவு :காடர்

223. ஏழு மலை கொண்ட மலைத்தொடர் :சாத்பூரா

224. இந்தியாவின் சிறிய ஆறு :தாமிரபரணி

225. காலநிலை எத்தனை வருடம் :35

226. வட இந்தியாவில் வீசும் காற்று :லூ

227. மோனசைட் மணலில் காணப்படுவது :யுரேநியம்

228. மின்னியல் தொழில் முதல் பொருள் :ரேடியோ

29. வசந்த கால பயிர் :கோதுமை

230. முதல் வாகன தொழில்கம் அமைக்கபட்ட வருடம் :1947

231. வணிக வகை :2

232. இந்தியாவின் அதி விரைவு ரயில் :போபால் to சதாப்தி

233. ஓசோன் நிலையம் உள்ள இடம் :அண்டார்டிகா

234. இந்தியா இங்கிலாந்துவிட எத்தனை மடங்கு பெரியது :12

235. கங்கை பிறப்பிடம் :கங்கோத்திரி
236. வடபெரும் சமவெளி :2400 ச கிமீ

237. புகையிலை இந்தியாவிற்கு யாரால் எப்போது கொண்டுவரப்பட்டது :போர்த்துகீசியர் 1508

238. பிளாய் நிறுவனம் தொடங்கபட்ட வருடம் :1959

239. போக்குவரத்திர்கு பயன்படாத ஆறு :தீபகற்ப ஆறு

240. அதிக மலை பெரும் இடம் இந்தியாவில்
மோன்சிராம்

241. நம் நாட்டின் பலம் பெரும் சமயம் :வேத சமயம்

242. இணைப்பு கருவி எது :மொழி

243. மக்களாட்சி வகை :2

244. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் :copra

245. நுகர்வோர் இயக்க தந்தை :ரால்ப் நடால்

246. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் :1986

247. நாட்டு வருமானம் கனககீது செய்யும் முறை :3

248. சந்திராயன் அனுப்பபட்ட வருடம் :2008

249. நிர்வாச்சன் என்பது :தேர்தல் ஆணையம்

250. ISO துவங்கபட்ட வருடம் :1947..

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி