தமிழ் சித்தமருத்துவ நூல்கள் ( பதிவிரக்கம் செய்யும் வாய்ப்பு )


சித்த மருத்துவம் !!!!
இத்தனை தமிழ் சித்தமருத்துவ நூல்களை ஒரே இடத்தில் பதிவிரக்கம் செய்யும் வாய்ப்பு. நழுவ விடாதீர்கள்.கீழ்கண்ட லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் :- 


சித்தர் தத்துவம்
வர்ம மூலிகை விளக்கம்
அற்புத மருந்துகள்
போகர் கற்பம்
போகர் அருளிய பூஜாவிதி
புற்றுநோய்
தன்வந்திரி வைத்திய சிந்தாமணி
எலும்பு வைத்தியம்
கிரியா யோக அமிர்தம்
கை நூல்
காலங்கிநாதர் பூஜா விதி 85
கொங்கணவர் வாலைக்கும்மி
கோரக்கர் ரவிமேகலை 75
குதம்பைச்சித்தர் பாடல்கள்
மூலிகைக் கையகராதி
முதல் உதவி
நளவீம பாகசாஸ்திரம்
நந்தீசர் அஷ்டமா சித்தி 05
நீரழிவு நோய்
நோய் நீக்கும் மூலிகைகள்
நோய்களும் ஆலோசனைகளும்
பதார்த்த குண சிந்தாமணி
பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல்கள்
பதினெண் சித்தர்கள் வரலாறு
பிரணாக்ஷாமிரத சிந்து
ரோமரிஷி நாயனார் வைத்தியம்
ருது நூல் சாஸ்திரம்
சந்தானமணி
சர்மரோக நிவாரண மருந்துகள்
சித்த கை நூல்
சித்த மருத்துவ வாகடம்
சித்தர் வைத்தியம்
சிவவாக்கியம்
உடற்கலைச் சொற்தொகுதி
உடலும் உணர்வும்
உடலுறுதி
வைத்திய மூலிகை விளக்க அகராதி
வைத்தியப் பெருங்குறள்
வராகி மாலை
வேதசாஸ்திர தத்துவம்
விஷ வைத்திய சிந்தாமணி
விஷக்கடி மூலிகை மருத்துவம்
விஷக்கடி சித்தராருடம்
விவேக சூடாமணி
யோக சித்தி
அட்டாங்க யோகம் - திருமூலர்
மூலிகை வளம்
செந்தூரம் 300
சிகிச்சா சார சங்கிரகம்
தன்வந்திரி தைலம் 500
கெளமதி நூல் 400
இடை பாகம் 400
கன்ம காண்டம் 300
கற்பமுப்பு குருநூல் 100
மெய்ஞான அனுபூதி ரசம்
நடன காண்டம்
பரிபாஷைத் திரட்டு
பெருநூல் காவியம் 800
பூரண சூத்திரம் 216
பிராண ரக்க்ஷாமிரத சிந்து
ராஜாங்க நாடி ( 657 - 1086 )
சரபேந்திரர் வைத்திய முறைகள்தர்க்க பரிபாஷை
வகார சூத்திரம் 200
வைத்திய சதகம்
வைத்திய வல்லாதி 600
வைத்திய கைமுறைகள் 1
யாகோபு சுண்ணம்
ஆரோக்கிய மூலிகை மருத்துவம்
மூலிகை சாப நிவர்த்தி
நலம் தரும் நாட்டு மருந்துகள்
செகராசசேகர வைத்தியம்
சித்த மருத்துவம் ஓர் அறிமுகம்
சித்த வைத்திய அகராதி
சித்த வைத்திய சிகிச்சைக் கிரமம்
சித்த மருத்துவம்
Sidha dictinary
சித்த சிரோமணிகள்
திருமூலர் கருக்கிடை வைத்தியம்
வைதிக தர்ம வர்த்தனீ
வைத்திய கலசம்
ஆயூர்வேதா
போகர் 7000 மின்னூல்
நவபாஷானம்
நோயணுகா நெறிகளும் மருந்துகளும்
மறந்து போன மருத்துவம்
ஆரோக்கியமான உணவு அட்டவணை
சித்த மருத்துவம்
இயற்கை வைத்தியம்
மூலிகைமர்மம்
பட்டினத்தார்
உரோமரிஷிநாயனார்
சித்த மருந்துகளின் பயன் குறிப்பகராதி
சித்த மருத்துவ அகராதி
The Siddha Pharmacopoeia of India
மருத்துவர் காசி பிச்சை
சித்தர் வைத்தியம்
வைத்திய கலசம்
சித்தகுமாரன்
சித்த சோதனை
வைத்தியர் திலகம் அப்துல் அசீஸ்
பத்திரகிரியார் பாடல்கள்
மருத்துவமும் சிகிச்சையும்
தமிழ் மருத்துவம்
தேரையர் காப்பியம்
தேரையர் கரிசலை
வைத்திய அனுகூல ஜீவரட்சணி
வர்மக்கலை
எடையைக் காத்து நலத்தைப் பேணுங்கள்
சித்த மருத்துவம் அறிமுகம்
Tamil Medicinal Plants
Simple Siddha Medicine
Tamil Flowers
வைத்திய ரத்தினச் சுருக்கம்
கோரக்கர் - ஏழு நூற்றொகுதி
ஆரோக்கிய வாழ்வு
இரண வைத்தியம்
கட்டு வைத்தியம்
தமிழர் மருத்துவம்
சித்த மருத்துவ வாகடம்
சித்தர் சமாதி
சித்தர் மருத்துவம்
ஸ்த்ரிபால சிகிச்சை
மூலிகைகள்Source : http://www.tamilnavarasam.com/siddhamedicine.aspx

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி