முக்கிய படிவங்கள்

முக்கிய படிவங்கள்


1.CASUAL LEAVE

2.RESTRICTED HOLIDAY (RH)

3,MEDICAL LEAVE (ML)

4.EARNING LEAVE SURRENDER (EL sur)

5.FESTIVAL ADVANCE

6.SELECTION GRADE

7,LOCAL HOLIDAY

8.RELIEVING ORDER

9.PAY CERTIFICATE

10.PROVIDENT FUND LOAN (PF Loan)

11.HOUSE PERMISSION

12.EARNING LEAVE (E.L Leave)

13.PASSPORT OBJECTION CERTIFICATE

14.CPS APPLICATION FOR ADMISSION

15.HEALTH INSURANCE FORM

16.GPS CLOSURE

17.RIGHT TO ACT FORM

18.HIGHER STUDY PERMISSION

19.INSPECTION FORM

20.Income Tax forms

21.Last Pay Certificate (LPC)

22.Probation Period Declaration form

23.Probation Period - Proposal

24.House or Land Purchase - Proposal

25.Higher Study Department Permission Application

26 .New GPF Account Opening

CEO /DEO Inspection Formats
27.Annual Report

28.CEO inspection Additional Particulars

29.CEO Visit particulars

30.Inspection Format

31. Teachers Detail for inspection

32. LTC Bill Preparation - Model - Full Set

33.Other State Certificate Evaluation - Application

34.தகுதிகான் பருவம் ,பணிவரன்முறை ,தேர்வுநிலை ,சிறப்பு நிலை -சார்பான கருத் துருக்களை அனுப்பும்போது இணைக்கப்பட வேண்டிய விவரங்கள்

35.தொடக்கக்கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு மற்றும் நிதியுதவி தொடக்க/ நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பராமரிக்க வேண்டிய மற்றும் ஆண்டாய்வின் போது சமர்பிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள்

36.தொடக்க/ நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கான ஆண்டு இறுதி மாணவர் தரைநிலைப் மாதிரி பட்டியல்

37.Census Consolidation Model Form

38.CCE 3 term CO- SCHOLASTIc form

39.click here to download the mark register model

40.click here to download the Abstract of promotion form

41.Genuinity Form model

42.ACKNOWLEDGEMENT FORM FOR RECEIVING +2 TML in PDF 

  43.ACKNOWLEDGEMENT FORM FOR RECEIVING +2 TML in Word format

44.HM Relieving form set

45.தொடக்கக்கல்வித் துறை | மனமொத்த மாறுதல் கோரும் விண்ணப்பம் | Mutual Transfer Application Model

46.2013-14 பள்ளிகள் இல்லாத 54 குடியிருப்பு பகுதிகளில் புதிய தொடக்கப்பள்ளிகள் தொடங்க கருத்துரு கோரி - தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம் உத்தரவு

47.விடுவிப்பு படிவம் | Relieving Form in PDF format

48.விடுவிப்பு படிவம் | Relieving Form in word format


49.click here to download the ADMISSION FORM in word


50.click here to download the ADMISSION FORM in pdf

51.click here to download the MONTHLY REGISTER


52.click here to download the PAY BILL

53.LPC Certificate

54.Student's Conduct Certificate & Attendance Certificate


55. Passport No Objection Certificate (NOC) Forms and proceedings

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி