அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கான விடுப்பு மற்றும் விடுப்புகால ஊதியம் பற்றிய செய்திகளின் ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு விபரம்

பணிக்கால விடுப்புகளும், ஊதியமும் :

தற்செயல் விடுப்பு - முழுஊதியம் & படிகள்
சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு - முழுஊதியம் & படிகள்
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விடுப்பு - முழுஊதியம் & படிகள்
மகப்பேறு விடுப்பு - முழுஊதியம் & படிகள்
கருச்சிதைவு விடுப்பு- முழுஊதியம் & படிகள்

தத்தெடுப்பு விடுப்பு - முழுஊதியம் & படிகள்ஈட்டிய விடுப்பு - முழுஊதியம் & படிகள்
மருத்துவவிடுப்பு - முழுஊதியம் & படிகள்
சொந்தக்காரண விடுப்பு - ஊதியத்தில் 50% & படிகள்
அசாதாரண விடுப்பு - ஊதியம் ஏதுமில்லை
ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு - முழுஊதியம் & படிகள் (MA தவிர)
மருத்துவ விடுப்பு விதிகள் பற்றிய தொகுப்பு:

0 - 2 வருடம் = இல்லை
2 - 5 வருடம் = 90 நாட்கள்
5 - 10 வருடம் =180 நாட்கள்
10 - 15 வருடம் =270 நாட்கள்
15 - 20 வருடம் =360 நாட்கள்
20 வருடத்திற்கு மேல் = 540 நாட்கள்.

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி