TNPSC-IV தேர்விற்கான அரங்கம்: பொதுத் தமிழ்

மொழித்திறன் பயிற்சி
* சுவிட்ச் - பொத்தான்
* ஐஸ்வாட்டர் - குளிர் நீர்
* கூல்ட்ரிங்ஸ் - குளிர்பானம்
* கிரைண்டர் - மின் அரைவை
* பிரிஜ் - குளிர்சாதனப் பெட்டி
* டீ - தேநீர்
* வாஷிங்மெஷின் - சலவை இயந்திரம்
* டெலிபோன் - தொலைபேசி

பழமொழி அறிவோம்:
* 1. Bend the tree while it is young
ஐந்தில் வளையாதது, ஐம்பதில் வளையுமா?
* 2. As is the mother, so is her daughter
தாயைப்போலப் பிள்ளை, நூலைப் போல சேலை
* 3.A friend in need is a friend indeed
 உயிர்காப்பான் தோழன்
* 4.A man of courage never wants weapons
வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம்
* 5.Blood is thicker than water
தான் ஆடாவிட்டாலும் தன்தசை ஆடும்.
* 6.In a fiddler's house all are dancers
கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவி பாடும்.
* 7. No man can flay a stone
கல்லிலே நார் உரிக்க முடியுமா?
* 8. Difficulties give way to diligence
கரைப்பார் கரைத்தால் கல்லும் கரையும்.
* 9. Command your man and do it your self
வெண்ணெயை வைத்துக்கொண்டு நெய்க்கு அலைவானேன்
* 10.Charity is a double blessing
தருமம் தலை காக்கும்.

உரைநடை: ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்பு
வரலாற்று ஆவணம்:
* ஆனந்தரங்கரின் நாட்குறிப்பு ஓர் இலக்கியமாகவும், வரலாற்று ஆவணமாகவும் மதிக்கப் பெற்றது.
இளமைக்காலம்:
* ஆனந்தரங்கர் சென்னை பெரம்பூரில் பிறந்தவர்.
* தந்தை - திருவேங்கடம்
* தன் மூன்றாம் வயதில் தன் தாயை இழந்தார்.
* "எம்பார்" என்பவரிடம் கல்வி கற்றார்.
புதுவைக்கு செல்லுதல்:
* இவரின் தந்தை திருவேங்கடம், மைத்துனர் நைனியப்பரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க புதுவையில் குடியேறினார்.
* அங்கு அரசுப்பணியில் உதவியாளராகச் சேர்ந்து நாளடைவில் திவானாகப் பதவி உயர்வு பெற்றார்.
துபாசி:
* ஆனந்தரங்கர் கல்வி கற்றபின்னர், பாக்குக் கிடங்கு நடத்தி வந்தார்.
* "துய்ப்ளே" என்னும் ஆளுநரின் மொழிபெயர்ப்பாளர்(துபாசி) இறந்ததால், ஆனந்தரங்கர் அப்பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டார்.
ஆனந்தரங்கரின் நாட்குறிப்பு:
* ஆனந்தரங்கர் துபாசியாகப் பணியாற்றிய காலத்தில், 1736 ஆம் ஆண்டு முதல் 1761 ஆண் ஆண்டு வரை ஏறத்தாழ 25 ஆண்டுகள் நாட்குறிப்பு எழுதியுள்ளார்.
* தம் நாட்குறிப்புக்கு "தினப்படிச் செய்திக்குறிப்பு", "சொஸ்த லிகிதம்" எனப் பெயரிட்டார்.
வரலாற்றுச் செய்திகள்:
* பிரெஞ்சுப்படை காரைக்காலைப் பிடிக்கச் சென்று தோலிவியடைந்தது, தில்லியின் மீது பாரசீகப் படையெடுப்பு, குற்றவாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனை வழங்கிய செய்திகள், இலபூர்தொனோ கப்பல் பிரெஞ்சு நாட்டில்லிருந்து சென்றது, வெளிநாட்டுப் பயணிகள் வந்து சென்ற நிகழ்வுகள் முதலிய முக்கிய வரலாற்றுச் செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளது.
* ஆனந்தரங்கரின் நாட்குறிப்பு வரலாற்றுக் கருவூலமாகத் திகழ்கிறது.
வணிகச் செய்தி:* துறைமுக நகரங்களில் உள்ள மக்களின் வருவாய்க்கு அடிப்படையாய் அமைவது அங்கு வரும் கப்பல்களின் போக்குவரத்தே ஆகும்.
* புதுச்சேரிக்கு கப்பல்கள் வந்த செய்தி கேட்டதும் மக்கள் மகிழ்தனர்.
* அது குறித்து, "நாட்பட்ட திரவியம் மீண்டும் கிடைத்தாற் போலவும், மரணமுற்ற உறவினர்கள் உயிர்பெற்று எழுந்து வந்தது போலவும், அவரவர் வளவிலே கல்யாணம் நடப்பது போலவும், நீண்டநாள் தவங்கிடந்து புத்திர பாக்கியம் கிட்டினாற் போலவும், தேவாமிர்த்ததைச் சுவைத்ததுபோலவும் சந்தோஷித்தார்கள்; அதைக் காகிதத்தில் எழுத முடியாது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
* ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்பின் பெரும் பகுதி வாணிகச் செய்திகளையே விவரிக்கின்றன.
தண்டனைச் செய்தி:
* நீதி வழங்கல், தண்டனை அளித்தல் முதலிய செய்திகளும் நாட்குறிப்பில் இடம் பெற்றுள்ளன.
* திருட்டு கும்பலின் தலைவனுக்கு கடைத் தெருவில் தூக்கில் இடப்பட்டது என்ற செய்தி குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
பண்பாட்டு நிலை:
* ஆனந்தரங்கர், தம் நாட்குறிப்பில் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையேயான உறவு, பெரியவர்களை மதிக்கும் பண்பு, பெரியவர்களுக்கு வணக்கம் செய்தல், கோவில் * திருவிழாக்கள், பலகை வழக்கங்கள், சடங்குகள் போன்றவர்றை குறித்துள்ளார்.
ஆனந்தரங்கர் பெற்ற சிறப்புகள்:
* முசபர்சங், ஆனந்தரங்கருக்கு மூவாயிரம் குதிரைகளை வழங்கி, அவருக்கு "மண்சுபேதார்" என்னும் பட்டம் வழங்கினார்.
* பின்பு செங்கல்பட்டு கோட்டைக்கு தளபதியாகவும், பின்பு அமாமாவட்டம் முழுமைக்கும் ஜாகிர்தாராகவும் நியமித்தார்.
* ஆளுநர் மாளிகைக்குள் பல்லக்கில் செல்லும் உரிமை அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
* அவர் தங்கப் பிடி போட்ட கைத்தடி வைத்துக்கொள்ளவும் செருப்பணிந்து ஆளுநர் மாளிகைக்குள் செல்லவும் உரிமை பெற்றிருந்தார்.

பெப்பிசு:
* உலக நாட்குறிப்பு இலக்கியத்தின் முன்னோடி - பெப்பிசு
* இந்தியாவின் பெப்பிசு - ஆனந்தரங்கர்
* நாட்குறிப்பு வேந்தர் - ஆனந்தரங்கர்

பிறமொழி சொற்கள்:
* சொஸ்த = தெளிந்த அல்லது உரிமையுடைய
* லிகிதம் = கடிதம் அல்லது ஆவணம்
* வளவு = வீடு
* துபாசி = இருமொழிப்புலமை உடையவர்(மொழிப்பெயர்ப்பாளர்)
* டைஸ் என்னும் இலத்தின் சொல்லுக்கு நாள் என்பது பொருள்.
* இச்சொல்லில் இருந்து டைரியம் என்னும் இலத்தின் சொல் உருவானது.
* இச்சொல்லுக்கு நாட்குறிப்பு என்பது பொருள். இதிலிருந்து டைரி என்னும் ஆங்கிலச் சொல் உருவானமது.

பிற குறிப்புகள்:
* அருணாச்சலக் கவிராயர் தம் இராமநாடகத்தைத் திருவரங்கரத்தில் அரங்கேற்றிய பின்னர், மீண்டும் ஒருமுறை ஆனந்தரங்கர் முன்னிலையில் அரங்கேற்றினார்.
* கே.கே.பிள்ளை, "ஆனந்தரங்கருடைய நாட்குறிப்புகள் அவரது காலத்தில் யாருமே புரிந்திராத அரியதொரு இலக்கியப் பணி என்றார்.
* "தான் நேரில் கண்டும் கேட்டும் அறிந்துள்ள செய்திகளைச் சித்திரகுப்தனைப் போல் ஒன்றுவிடாமல் குறித்து வைத்துள்ளார்" - வ.வே.சு
* துய்ப்ளே ஆட்சியில் ஆனந்தரங்கருக்குத் தனிப்பட்ட உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆனந்தரங்கர் குறித்து வெளிவந்த இலக்கியங்கள்:
* ஆனந்தரங்கர் கோவை = தியாகராச தேசிகர்
* கள்வன் நொண்டிச் சிந்து
* ஆனந்தரங்கர் பிள்ளைத்தமிழ் = அறிமதி தென்னகன்
* ஆனந்தரங்கர் விஜயசம்பு = சீனுவாசக்கவி (வடமொழி)
* ஆனந்தரங்கர் ராட்சந்தமு = கச்தூரிரங்கக்கவி(தெலுங்கு)

செய்யுள்: முத்தொள்ளாயிரம்
சொற்பொருள்:
* உய்ம்மின் - பிழைத்துக் கொள்ளுங்கள்
* மலை - வளமை
* வள் - நெருக்கம்
* விசும்பு - வானம்
* பரவு - புறா
* நிறை - எடை
* ஈர்த்து - அறுத்து
* துலை - துலாக்கோல் (தராசு)
* நிறை - ஒழுக்கம்
* மேனி - உடல்
* மறுப்பு - தந்தம்
* ஊசி - எழுத்தாணி
* மறம் - வீரம்
* கனல் - நெருப்பு
* மாறன் - பாண்டியன்
* களிறு - யானை

இலக்கணக் குறிப்பு:
* மாமலை - உரிச்சொற்றொடர்
* நெடுமதில் - பண்புத்தொகை
* வாங்குவில் - வினைத்தொகை
* உயர்துலை - வினைத்தொகை
* குறையா - ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப்பெயரெச்சம்
* இலைவேல் - உவமைத்தொகை
* மருப்பூசி, மார்போலை - உருவகம்
* மாறன்களிறு - ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை

பிரித்தெழுதுக:
* தந்துய்ம்மின் = தந்து + உய்ம்மின்
* வில்லெழுதி = வில் + எழுதி
* பூட்டுமின் = பூட்டு + மின்
* மருப்பூசி = மறுப்பு + ஊசி
* எமதென்று = எமது + என்று
* மொய்யிலை = மெய் + இலை

நூல் குறிப்பு:
* மூவேந்தர்களைப் பற்றிய மூன்று தொள்ளாயிரம் பாடல்களைகத் கொண்டது.
* ஆயினும்இந்நூல் முழுமையாக கிடைக்கவில்லை.
* "புறத்திரட்டு" என்னும் நூல் வாயிலாக 108 வெண்பாக்களும், பழைய உரைநூல்களில் மேற்கோளாக 22 வெண்பாக்களும் கிடைத்துள்ளன.
* இதன் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை.
* விசும்பு - வானம்
* துலை - துலாக்கோல்
* மருப்பு - தந்தம்
* கனல் - நெருப்பு
* களிறு - யானை

கலிங்கத்துப்பரணி
சொற்பொருள்:
* தீயின்வாய் - நெருப்பில்
* சிந்தை - எண்ணம்
* கூர - மிக
* நவ்வி - மான்
* முகில் - மேகம்
* மதி - நிலவு
* உகு - சொரிந்த(பொழிந்த
* புனல் - நீர்

இலக்கணக் குறிப்பு:
* வெந்து, உலர்ந்து, எனா, கூர - வினையெச்சங்கள்
* செந்நாய் - பண்புத் தொகை
* கருமுகிலும் , வெண்மதியும் - எண்ணும்மை
* கருமுகில், வெண்மதி - பண்புத்தொகைகள்
* கடக்க ஓடி, இளைத்து - வினையெச்சங்கள்
* வியர்த்த வியர்வன்றோ - பெயரெச்சம்

பிரித்தெழுதுக:
* வாயினீர் - வாயின் + நீர்
* வெந்துலர்ந்து - வெந்து + உலர்ந்து
* காடிதனை  - காடு + இதனை
* கருமுகில் - கருமை + முகில்
* வெண்மதி - வெண்மை + மதி

ஆசிரியர் குறிப்பு:
* கலிங்கத்துப் பரணியை இயற்றியவர் சயங்கொண்டார்.
* இவர், திருவாரூர் மாவட்டத்திலுள்ள தீபங்குடி என்னும் ஊரினர். முதல் குலோத்துங்கச் சோழனின் அரசவைப் புலவராகத் திகழ்ந்தவர்.
* பரணிக்கோர் சயங்கொண்டார் எனப் பலபட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர் பாராட்டியுள்ளார்.
* இசையாயிரம், உலாமடல் ஆகிய நூல்களையும் இயற்றியுள்ளார்.
* இவரது காலம் கி.பி.பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு.

நூற் குறிப்பு:
* ஆயிரக்கணக்கான யானைகளாப் போரில் கொன்ற வீரனைப் புகழ்ந்து பாடும் இலக்கியத்திற்குப் பரணி என்பது பெயர்.
* இது தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
* பரணி இலக்கியங்களுள் தமிழில் தோன்றிய முதல் நூல் கலிங்கத்துப் பரணி.
* கலிங்க மன்னன் அனந்தபன்மன் மீது முதல் குலோத்துங்கச் சோழன் போர்தொடுத்து வெற்றி பெற்றான்.
* அவ்வெற்றியைப் பாராட்டி எழுந்த இந்நூல் தோல்விவுற்ற கலிங்க நாட்டின் பெயரால் அமைந்துள்ளது.
* இந்நூல் ஐந்நூற்றுத் தொண்ணூற்றொன்பது தாழிசைகள் உள்ளன.
* சயங்கொண்டாரின் சமகாலப் புலவரான ஒட்டக் கூத்தர் இந்நூலைத் "தென்தமிழ்த் தெய்வப்பரணி" எனப் புகழ்ந்துள்ளார்.
பரணி இலக்கியங்கள்:
* தக்கயாகப்பரணி
* மோகவதைப்பரணி
* சீனத்துப்பரணி
* வங்கத்துப்பரணி
* பாசவதைப்பரணி
* திராவிடத்துப்பரணி
* ஆயிரம் யானை அமரிடை வென்ற
* மாணவ னுக்கு வகுப்பது பரணி
- பன்னிரு பாட்டியல்
* பேரறிஞர் அண்ணா "எனக்கு விருப்பமான இலக்கியம் ஒன்று உண்டென்றால் அது கலிங்கத்துப்பரணியே" என்றார்.

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி