இந்தியப் புவியியல் இந்தியா - இயற்கையமைப்பு

இந்தியப் புவியியல் இந்தியா - இயற்கையமைப்பு

*  புவியியல் அடிப்படையில் இந்தியா தீபகற்பம் எனப்படுகிறதுகாரணம் இந்தியா மூன்று பக்கம்கடலாலும்ஒரு பக்கம் நிலப்பகுதியாலும்(இமயமலைசூழப்பட்டுள்ளது.
*  புவியின் அடிப்படையில் நோக்கும்போது இந்தியாவை ஒரு கண்டமாகவே கருதலாம்.எனினும் அதன் பரப்புக்குறைவால் இதனை துணைக்கண்டம் என்பர்.

*  இந்தியா பரப்பளவில் ஏழாவது மிகப்பெரிய நாடாக உலக அரங்கில் இடம் பெற்றுள்ளது.ரஷ்யாகனடாசீனாஅமெரிக்காபிரேசில்ஆஸ்திரேலியா ஆகியவற்றுக்கு அடுத்த இடத்தைப்பிடித்துள்ளது.
*  புவியின் நிலப்பரப்பில் 2.4 சதவீதம் பெற்றுள்ளதுடன், 17 சதவீத மக்கள் தொகையையும்பெற்றுள்ளதுஇந்தியாவைப் போல் 7 மடங்கு பெரிய நாடாக ரஷ்யா விளங்குகிறது.
*  ஜப்பான் நாட்டைவிட 9 மடங்கு இந்தியா பெரியதுஇங்கிலாந்தைப்போல் 13 மடங்கு பெரியநாடு இந்தியா.
*  இந்தியாவின் பரப்பு பாகிஸ்தானை விட நான்கு மடங் கு அதிகம்அவ்வாறே அமெரிக்காவின்பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்தியா ஆகும்.
*  இந்தியா புவியின்  வட அரைக்கோளப் பகுதியில் அமைந்துள்ளதுஅருணாச்சலப்பிரதேசத்திற்கும்குஜராத்திற்கும் இடையில் தல நேரத்தில் 2 மணி நேரம் வேறுபாடுதோன்றுமளவிற்கு இந்தியா மிகப்பெரியது.
*  அருணாச்சலப்பிரதேசத்தில் சூரியன் தோன்றிய பின்சுமார் 2 மணி நேரத்திற்குப் பின்னரேகுஜராத்தில் சூரியன் தோன்றுகிறது.
*  இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் எல்லையாக இமயமலைகள் விளங்குகிறதுஇவ்விருநாடுகளையும் மக்மோகன் எல்லைக்கோடு பிரிக்கிறதுஇக்கோடு இமயமலைகளின் ஊடாகச்செல்கிறது.
*  பாக்ஜலசந்தி இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளதுஇந்தியாவிற்கும்பாகிஸ்தானுக்கும் எல்லையாக சிரில் ராட்கிளிஃப் எல்லைக்கோடு விளங்குகிறது.
*  மேற்கில் அரபிக்கடலும்கிழக்கில் வங்காள வரிகுடாவும் உள்ளன.
*  அரபிக்கடலில் கேரளாக் கடற்கரையை ஒட்டி அமைந்த இலட்சத்தீவுகள் மற்றும் கிழக்கில்வங்காள விரிகுடாவில் வடக்கு தெற்காக நீண்ட சங்கிலித் தொடராய் அமைந்துள்ள அந்தமான்நிக்கோபார் தீவுகள் ஆகியன இந்தியாவிற்குள் அடங்குகின்றன.
*  இந்தியா ஆசியாக் கண்டத்தின் தென்பகுதியில் அமைந்துள்ளதுஇந்தியாவின் பரப்பளவு32,87,263 சதுர கிலோ மீட்டராகும்.
*  இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு தூரம்3214 கிலோமீட்டர்கிழக்கு மேற்கு தூரம் 2933 கிலோமாட்டர்தீவுகளை உள்ளடக்கிய இந்தியக் கடற்கரை நீளம் 7516 கிலோ மீட்டர். (இதில் 5700கிலோ மீட்டர் நீளம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளின் கடற்கரை நீளமாகும்).
*  இந்தியாவின் மொத்த நிலப்பரப்பு எல்லை நீளம் 15,200 கிலோ மீட்டர் ஆகும்இந்தியா அதிகஅளவு எல்லையை வங்காள தேசத்துடன் கொண்டுள்ளது.
*  இந்தியாவில் மிக நீண்ட கடற்கரையை உடைய மாநிலங்கள் 1. குஜராத் 2. ஆந்திரப்பிரதேசம்.
*  இந்தியா அமைந்துள்ள அட்ச ரேகை 80 4' 28'' வடக்கு முதல் 370 17' 53'' வடக்கு வரை.
*  இந்தியா அமைந்துள்ள தீர்க்க ரேகை 680 7' 53'' கிழக்கு முதல் 97024' 47'' கிழக்கு வரை.
*  230 1/2 டிகிரி கடக ரேகை இந்தியாவை இரு பிரிவாகப் பிரிக்கிறதுகடக ரேகை செல்லும்மாநிலங்கள் மிசோராம்திரிபுராமேற்கு வங்காளம்மத்தியப் பிரதேசம், *  சத்தீஸ்கர்,ஜார்க்கண்ட்குஜராத் மற்றும் இராஜஸ்தான் ஆகியன.
*  இந்தியாவின் திட்ட நேரம் கிழக்கு தீர்க்க ரேகை 82 1/20 ஆகும்கிரீன் வீச் நேரத்திலிருந்துஐந்தரை மணி நேரம் வேறுபடுகிறது.
*  இந்தியாவின் மொத்த நிலப்பரப்பில் 43.3 சதவீதம் சமவெளிகளும், 10.7 சதவீதம் மலைகளும், 18.6 சதவீதம் குன்றுகளும், 27.7 சதவீதம் பீடபூமிகளும் உள்ளன.
*  இந்தியாவின் தென்கோடியில் கன்னியாகுமரி உள்ளதுஇந்தியாவின் தென்கிழக்கே இந்திராமுனை உள்ளது.
*  இந்தியா வட அரைகோளப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியல் உள்ளது.
*  இந்தியாவின் நுழைவாயில் எனப்படுவது மும்பை ஆகும்கடகரேகை இந்தியாவை தீபகற்பஇந்தியாபுறதீபகற்ப இந்தியா என்று இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கிறது.
*  வேற்றுமைகளில் ஒற்றுமை காண்பதே இந்தியாவின் தனிச்சிறப்பு ஆகும்எனவே தான்வேற்றுமையிலுள்ளும் ஒற்றுமை என்று பண்டித ஜவகர்லால் நேருவின் கூற்றிற்கு இந்தியாஇலக்கணமாக அமைந்துள்ளது.
இந்தியா - இயற்கையமைப்பு
சுமார் 460 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் புவி தோன்றியதுசுமார் 7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்புவியியல் மாறுபாடுகளின் விளைவாக டெர்ஷியரி கால டெத்திஸ் என்ற மிகப்பெரிய கடல்பகுதியிலிருந்து மேலெழுந்து இமயமலைகள் தோன்றின.
புவியியல் கொள்கையின்படிதுவக்க காலத்தில் பூமியின் நிலப்பரப்பு அனைத்தும் ஒரேநிலப்பகுதியாக இருந்ததென்று கருதப்படுகிறதுஒரே தொகுப்பான அப்பகுதி பேஞ்சியா என்றுஅழைக்கப்பட்டதுஅதைச்சுற்றி பேன்தலாசா என்ற நீர்ப்பரப்பும் காணப்பட்டது.
பேஞ்சியா நிலப்பகுதி டெத்திஸ் என்ற தாழ்வான இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.அதன்பிறகு காலப் போக்கில்அந்த ஒன்றை நிலப்பகுதி சிறிது சிறிதாக இரண்டு பெரியநிலப்பரப்புகளாக உடைந்தன.
வடக்கில் உடைந்த பகுதி அங்காரா நிலப்பகுதி என்றும்தெற்கில் உடைந்த பகுதிகோண்ட்வானா நிலப்பகுதி என்றும் அழைக்கப்பட்டது.
அவ்வாறு தெற்கில் உடைந்த கோண்ட்வானா நிலப்பகுதியில் இருந்து காலப்போக்கில் சிறிதுசிறிதாகப் பிரிந்து வந்ததே இந்தியத் துணைக்கண்டமாகும்.
நிலத்தோற்றம்நில உள்ளமைப்புவடிகாலமைப்புகாலநிலைஇயற்கைத்தாவரம் மற்றும்மண் ஆகிய இயற்கைக் கூறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிரிக்கப்படும் வட்டாரம் இயற்கைவட்டாரம் எனப்படும்.
ஒருமித்த புவியியல் கூறுகளை உள்ளக்கிய ஓர் நிலப்பகுதி வட்டாரம் எனப்படுகிறது.
இந்தியாவின் இயற்கையமைப்பை 3 பெரும்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்அவையாவன 1.வடக்கிலுள்ள இமயமலைத் தொடர்கள் 2. வடக்கிலுள்ள சமவெளிப்பகுதிகள் 3.தீபகற்ப பீடபூமிப்பகுதி ஆகியன.

வடக்கிலுள்ள இமயமலைத் தொடர்கள்
காஷ்மீர் முதல் அருணாச்சலப் பிரதேசம் வரை கிழக்கு மேற்காக சுமார் 2500 கிமீ நீளம் வரைஇமயமலைகள் சங்கிலித் தொடர் போன்று பரவியுள்ளது.
அத்துடன் இவை சுமார் 150 முதல் 400 கிமீ அகலம் வரை உள்ளதுமேற்கில் சுமார் 400 கிமீஅகலத்துடனும்கிழக்கில் சமார் 150 கிமீ அகலத்துடனும் காணப்படுகிறது.
இமயமலைகள் இந்தியாவிற்கு வடக்கில் ஓர் இயற்கை அரணாக அமைந்துள்ளதுஇளம்மடிப்பு மலைகளால் (Young Fold Mountains) ஆனதே இமயமலைகள் ஆகும்.
இமயமலை மத்திய ஆசியாவின் பாமீர் முடிச்சில் இருந்து, (பாமீர் முடிச்சு உலகின் கூரைஎன்று குறிப்பிடப்படுகிறதுதொடங்குகிறது.
இந்த இமயமலைத் தொகுப்பை நாம் மூன்று உட்பிரிவுகளாகக் காண்போம்
அவையான 
)பெரும் இமாலயத் தொடர் (Greater Himalayas) 
.மத்திய இமாலயத் தொடர் (Middle Himalayas) 
.புற இமாலயத் தொடர் (Outer Himalayas)

பெரும் இமயமலைத் தொடர்கள்
உலகின் உயர்ந்த மலைத்தொடர்கள் இங்குதான் உள்ளனஇவற்றிற்கு ஹிமாத்ரி தொடர்என்றும் வேறு பெயர் உண்டு காரகோரம்லடாக்கைலாயம்ஜாஸ்கர் போன்றமலைத்தொடர்கள் இதில் உள்ளன.
காரகோரம் மலைத்தொடரில் தான் காட்வின் ஆஸ்டின் அல்லது K2 என்ற உலகின் இரண்டாவதுமிக உயர்ந்த சிகரம் அமைந்துள்ளதுஇதன் உயரம் 8611 மீட்டர் ஆகும்.
* K2 என்பது தற்போது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்புப் பகுதியில் உள்ளதுகைபர் மற்றும் போலன்கணவாய்களும் தற்போது பாகிஸ்தானில் தான் உள்ளன.
இவை தவிர பால்ட்ரோ பனியாறுசியாச்சின் பனியாறு போன்றவைகளாலும் இத்தொடர் புகழ்பெறுகிறது.
மக்காலுதவளகிரிநங்க பர்வதம்நந்தா தேவி போன்ற பிற சிகரங்களும் இத்தொடரில் தான்அமைந்துள்ளனமேலும் இத்தொடரில் சில முக்கியக் கணவாய்கள் உள்ளன.
காஷ்மீரிலுள்ள காரகோரம்கணவாய்இமாச்சலப் பிரதேசத்திலுள்ள ஷிப்கிலா கணவாய்,சிக்கிம் மாநிலத்தில் உள்ள நாதுலா கணவாய்அருணாச்சலப் பிரதேசத்திலுள்ள பொம்டிலாகணவாய் ஆகிய குறிப்பிடத்தக்கவை.
பெரும் இமாலயத் தொடர்கள் பெரும்பாலும் பனியால் மூடப்பட்டிருக்கும்ஹிமம் என்றால்பனி என்று பொருள்ஹிமாலயா என்றால் பனியின் இருப்பிடம் என்று பொருள்.
வடக்குப் பகுதியில் இத்தொடர்களில்தான் உலகின் மிக உயர்ந்த சிகரமான மவுண்ட் எவரெஸ்ட்(8848 மீஅமைந்தள்ளதுஇது நேபாளத்தில் அமைந்துள்ளதுஇதற்கு சாகர் மாதா என்றும் பெயர்வவங்கப்படும்.
அத்துடன் கஞ்சன் ஜங்கா மலைத்தொடரில், 8598 மீ உயரமுடையஇந்தியாவின் மிக உயர்ந்தசிகரமான கஞ்சன் ஜங்கா சிகரம் விளங்குகிறதுஇது சிக்கிம் மாநிலத்தில் உள்ளது.

மத்திய இமயமலைத் தொடர்கள்
ஹிமாச்சல் தொடர்கள் என்றும் இதற்கு வேறுபெயர் உண்டுசுமார் 3000 முதல் 4500 மீட்டர்உயரமுடையவை.ஹிமாத்ரி தொடருக்குத் தெற்கே அமைந்துள்ளது.
பீர் பாஞ்சால்குமாயுன்மகாபாரத்திம்பு ஆகிய மலைத்தொடர்கள் இதில் அமைந்துள்ளன.இவற்றில் பீர் பாஞ்சால் தொடர் காஷ்மீரிலும்தவுளதார்தொடர் ஜம்மு-காஷ்மீரிலும்மகாபாரத்தொடர் ஜம்மு-காஷ்மீரிலும்மகாபாரத்தொடர்கள் நேபாளத்திலும் அமைந்துள்ளன.
புகழ்பெற்ற பீர்பாஞ்சால் மற்றும் காஷ்மீர் பள்ளதாக்கு இத்தொடரில் உள்ளனஇதில் அதிக உயரத்தில் உள்ள கோடை வாசஸ்தலம் குல்மார்க் ஆகும்.
மேலும் டல்ஹெளசி (இமாச்சலப் பிரதேசம்), தர்மசாலாசிம்லா (இமாச்சலப் பிரதேசம்),முசெளரி (உத்திரப் பிரதேசம்), நைனிடால் (உத்திராஞ்சல்), டார்ஜிலிங் (மேற்கு வங்காளம்)ஆகிய கோடை வாசஸ்தலங்கள் அமைந்துள்ளன.

புற இமயமலைத் தொடர்கள்
இமயமலைகளின் தெற்குமுனைப்பகுதி இதுசிவாலிக் கொடர்கள் என்றும்அழைக்கப்படுகிறதுசராசரியாக 1000 மீ உயரமுடையதுதராய் காடுகள் இங்கு காணப்படுகிறது.
இத்தொடர் தொடர்சிசியற்றுக் காணப்படுகிறதுஇத்தொடருக்கும்மத்திய இமாலயத்தொடருக்கும் இடையில் பல பள்ளத்தாக்குகள் உள்ளனஅவை டூன்கள்என்றழைக்கப்படுகின்றன.
டேராடூன் அத்தகைய பள்ளத்தாக்கே ஆகும்இத்தொடரின் கிழக்குப் பகுதியில் பூர்வாஞ்சல்குன்றுகள் உள்ளனமேலும் இத்தொடரில் தான் காசி குன்றுகள்காரோ குன்றுகள்ஜெயந்தியாகுன்றுகள் ஆகியன மேகாலயாவில் அமைந்துள்ளனஇத்தொடரில் பெருமளவு மண்ணரிப்புநடைபெறுகிறது.
மேற்காணும் பிரிவுகள் போலவே இமயமலைகளை திசைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டும்பிரிப்பர்.
ஜம்மு-காஷ்மீர்இமாச்சலப்பிரதேசம் ஆகிய மாலங்களிலுள்ள இமயமலைகள் மேற்குஇமயமலைகள் என்றும்உத்திரப்பிரதேசம்நேபாளம் ஆகிய இடங்களிலுள்ளவை * மத்தியஇமயமலைகள் என்றும்மேற்கு வங்காளம்சிக்கிம்பூடான்அருணாச்சலப் பிரதேசம் ஆகியஇடங்களில் உள்ள இமயமலைகள் கிழக்கு இமயமலைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
குமாயுன் பள்ளத்தாக்கு உத்திரப்பிரதேசத்திலும்காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு (பூமியின் சொர்க்கம்)ஜம்மு-காஷ்மீரிலும் அமைந்துள்ளன.

தீபகற்ப இந்திய மலைத்தொடர்கள்
தீபகற்ப இந்தியாவில் மூன்று மலைத்தொடர்கள் உள்ளன. 1.விந்திய-சாத்பூரா மலைகள் 2.மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகள் 3. கிழக்குக்குன்றுகள் ஆகியனஇவற்றில் விந்திய சாத்பூராமலைகள் ந்ரமதை நதி பள்ளத்தாக்கிற்கு இணையாக மேற்கு-கிழக்கான செல்லுகின்றனஇவைஉண்மையில் நர்மதா பள்ளத்தாக்கின் பக்கச்சுவர்களே உண்மையில் மலைகளே அல்ல.இம்மலைகள் வாரணாசிக்கு அருகில் முடிவடைகின்றன.
சாத்பூரா மலைகள் நர்மதைக்கும் தபதிக்கும் இடையே காணப்படுகின்றனஇம்மலைகளின்பாறைகள் தக்காணலாலா பீடமூபூமி பாறை வகைகளைச் சார்ந்தவைஇவை வரலாற்றுகாலத்தில் ஏற்பட்ட மடிப்பு மவைகள் ஆகும்.
சாத்பூரா என்றால் ஏழு மடிப்புகள் என்று பொருள்படும் சாத்பூரா மலைகள் மிகப் பழமையானமடிப்பு மலைகள்.
இவ்வாறே தீபகற்ப இந்தியாவின் மேற்கில் மேற்கு கடற்கரைக்கு இணையாக மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகள் அமைந்துள்ளனதபதி நதியின் முகத்துவாரத்திலிருந்து கன்னியாகுமரிவரை வடக்கு தெற்காவும் அமைந்துள்ளன.
இத்தொடரில் மூன்று கணவாய்களும் உள்ளனவடக்கில் தால்காட் போர்காட் கணவாய்களும்,தெற்கில் பாலக்காட்டுக் கணவாயும் உள்ளனமேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளின் தென்பகுதியில்உயரமான சிகரங்கள் உள்ளன.
குறிப்பாகநீலகிரி மலைகள் தொட்டபெட்டாவும்ஆனைமலையில் ஆனைமுடியும்குறிப்பிடத்தக்கவைபழனிமலைகொடைக்கானல் மலைகுற்றால மலை ஆகியனவும்மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளைச் சார்ந்தவை.
கோடை வாழிடங்களான உதகமண்டலம்குன்னூர்கோத்தகிரிஆகியனவும் இம்மலைத்தொடரில் உள்ளன.
கிழக்குக் குன்றுகள் கிழக்குக்  கடற்கரைச் சமவெளியை ஒட்டி அமைந்துள்ளனதொடர்ச்சியற்றபல குன்றுகளாகவும் உள்ளனஒரிசா மாநிலத்திலிருந்து ஆந்திர மாநிலம் வரை கிழக்குக்கடற்கரையை ஒட்டிச் செல்கின்றன.
பின்னர் தென்மேற்காகச் சென்று நீலகரியில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளுடன்இணைகின்றனஇதில் திருப்பதி மலைஜவ்வாது மலைகொல்லி மலைபச்சைமலைஆகியவை முக்கியமானவைஏற்காடுஏலகிரி ஆகியவை இம்மலைகளில் முக்கிய சுற்றுலாத்தலங்கள்.

வடக்கில் உள்ள சமவெளிப் பகுதிகள்
இமயமலைகளின் அடிப்பகுதியிலிருந்து தீபகற்ப இந்தியாவின் வடபகுதி வரை சுமார் 7.5இலட்சம் சதுர கிலோ மீட்டர் வரை சமவெளிகள் பரந்துள்ளன.
பஞ்சாப் சமவெளி முதல் அல்லாம் பள்ளத்தாக்கு வரையில் இச்சமவெளி பரவியுள்ளதுசுமார்3200 கிமீ நீளமும், 150 முதல் 300 கிமீ வரை அகலும் உடையதுவண்டல் படிவுகளால் ஆனது.
இமயமலையிலிருந்து தோன்றும் ஆறுகளால் இப்பகுதி வளப்படுத்தப்படுகிறது.இச்சமவெளியின் உயர்நிலப் பகுதி பாங்கர் மண்ணால் ஆன வளம் மிக்க பகுதியாகும்.
மேலும் இச்சமவெளியின் தாழ்நிலப்பகுதி காதர் மண்ணால் ஆனது.
ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகளுக்கு இடைப்பட்டதோவாப் பகுதிகளில் உயரமான இடங்களில்பழமையான படிவு மண் காணப்படுகிறதுஇதுவே பாங்கர் ஆகும்.
எனினும் பாங்கர் நிலப்பகுதிகளில்சமச்சீரற்ற சுண்ணாம்புப்படிவுகள் உள்ளனஇவை கான்கர்எனப்படும்.
பாங்கர் பகுதிகளைப் பொறுத்த வரைஉயரமான உடங்களில் அமைந்துள்ளதால்,வெள்ளத்தினால் அரிக்கப்படாமல் உள்ளது.
ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குளின் தாழ்நிலப்பகுதிகளில் உள்ள மண் காதர் ஆகும்.உத்திரப்பிரதேசத்தில் இம்மண் காதர் என்றும் பஞ்சாப் பகுதியில் இம்மண் பெட் என்றும்வழங்கப்படுகிறது.
இம்மண் உள்ள இடங்கள் தாழ்நிலங்களாக உள்ளமையால்வெள்ளத்தினால் அரிப்புக்குஉட்படுகிறது.

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி