மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் பற்றி ம.பாண்டியராஜன் தஞ்சாவூர் அவர் வலைதளத்தில் இதுவரை எழுதியுள்ள பதிவுகள்


 1. அடிப்படை மின்னியல்.
 2. CHARGE & FLUX உருவாகும் விதம்.
 3. Computer-ல் OS (operating system) போடும் முறைகள்.
 4. சில அடிப்படை மின்னியல் சூத்திரங்கள்.
 5. SCR- டெஸ்ட்டர்.
 6. வீட்டு மின்சார அளவுகள்.
 7. எவர் வேண்டுமானாலும் கணக்கிடலாம்.
 8. என்பார்வையில்  DC மோட்டார்.
 9. மோட்டார்களின் குடும்பங்கள்.
 10. மின்தடையின்   மதிப்பு கானல்.
 11. DC மோடோரின் இருதிப்பாடம்.
 12. எழும்மிச்சம்பல மின்சக்திசேமிப்பான்.
 13. LED TUBE LIGHT.
 14. 12 Volts dc மின்னழுத்தத்தை 120 volt ac மின்னளுத்தமாக மாற்று முறை.
 15. ஜிபிஎஸ் எப்படி இயங்குகிறது?
 16.  POWER SUPPLY NETWORK
 17. எப்படி நம் வீட்டிற்கு 3பேஸ், சிங்கில்பேஸ் supply வருகின்ரது.(பாகம்-1)
 18. எப்படி நம் வீட்டிற்கு 3பேஸ், சிங்கில்பேஸ் supply வருகின்ரது.( பாகம்-2)
 19. உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 20. வயரில் கரண்ட் செல்லும் முறைகளைப் பற்றியா தொகுப்பு.
 21. 3-point plugகைப் பற்றிய தொகுப்பு.
 22. மின் இயல் துரையின் அறிமுகம்.
 23. நீர் மின் ஆக்கம்.
 24. அனல் மின் ஆக்கம்.
 25. அணு மின் நிலையம்.
 26. நேர் மின் ஓட்ட அமைப்பு [DC circuits ].
 27. நிலை மின்னியல்.
 28. இயங்கு மின் இயல்.
 29. மின் கடத்திகள்[conductors ].
 30. மின்காப்புப் பொருள்கள்[insulators ].
 31. மின்னோட்டம்[current].
 32. மின் அழுத்த வேறுபாடு[potential difference ].
 33. மின்தடை [resistance ].
 34. GATE EXAM SYLLABUS.
 35. என் சிந்தனைக்கு எட்டிய வயரிங் பற்றிய தகவல்.
 36. அடிப்படை மின்அறிவியல்-II.
 37. நீர்மின்நிலையம்
 38. Electrical அளவு மற்றும் SI அளவு.
 39. Prefix, Factor, Symbols.
 40.  கூடங்குலம் அணுமின் நிலையம்.
 41. தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது.
 42. UPS என்றால் என்ன? INVERTER என்றால் என்ன?
 43. அனுவைப் பற்றிய அடிப்படைத் தகவல்.
 44. SCR TESTER – புதிய முயற்சி.
 45. மின்னேற்றம் (Electric charge) என்றால் என்ன?
 46. மின்தேக்கி (Capacitor) பற்றிய தெளிவான விளக்கம்.
 47. சிறந்த முறையில் Purchase செய்ய வேண்டுமா? 
 48. What is current ?அணுக் கொள்கை மற்றும்  மின்னோட்டம்  பற்றிய தெளிவான விளக்கம்.....
 49. What is Voltage? மின்னழுத்தம் (Voltage) பற்றிய தெளிவான விளக்கம்.
 50. What is Resistance ? மின்தடை(Resistance) பற்றிய தெளிவான விளக்கம்.
 51. Temperature effect on resistor (மின்தடையின்  வெப்பநிலை விளைவுகள் )
 52. மின்தடையின் (Resistor) மதிப்பு காணல்.
 53. Kirchoff's law (கிர்ச்சாப் விதி தெளிவான விளக்கம்)
 54. அச்சடிக்கப்பட்ட சர்க்யூட் பலகை - PCB(Printed Circuit Board).
 55. வசீகரிக்கும் கதவு விழக்கு (LED Door Light)
 56. Diode Tester ( டையோடு சோதனை )
 57. மின் கட்டணம் கணக்கிடும் முறை நாம் தெரிந்து கொள்ளவேண்டிய ஓன்று.
 58. Tariff Calculator (கட்டண கால்குலேட்டர்)
 59. ஒன்பது வழிகளின் மூலமாக நாம் நம்முடைய iPhone-ன் battery-ன் life-ஜ  நீடிக்க வைக்கலாம்.(Nine important steps to iPhone battery saver)
 60. wireless charger (கம்பியில்லா சார்ஜர்)
 61. இடி மின்னல் - Thunder 
 62. மின்னியல் மற்றும் மின்னனுவியல் உபகரணங்கள் (Electrical and Electronics Equipment) 
 63. எர்த் பற்றிய தெளிவான விளக்கம் (what is earth?)
 64. டயோடு மற்றும் ஜீனர் டயோடு பற்றிய தெளிவான விளக்கம்  (What is Diode and  Zener diode?)
 65. ஒலி அலை (Sound Waves) மற்றும் ஒலி மின் அலைகள் (Audio) பற்றிய தெளிவான விளக்கம்
 66. ஸ்பீக்கர் மற்றும் மைக் பற்றிய தெளிவான விளக்கம்.
 67. Single Phase Preventor- ன் அவசியம் மற்றும் மோட்டாரில் ஏற்படும் இரண்டு பழுதுகள்.
 68. சிங்கிள் பேஸ்பிரிவெண்டர்களால் மோட்டார்களின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்.
 69. ஆட்டொமேட்டிக் சிங்கிள் பேஸ் பிரிவெண்டர் (Single Phase Prevention)
 70. வெட் பேட்டரி.
 71. மின்சாரமும் காந்தமும்.
 72. Electrical Quantities.
 73. ஒளி மின் அலைகள் மற்றும் ரேடியோ அலைகள் (Radio Frequency).
 74. Microprocessor மற்றும் Micro controller பற்றிய தெளிவான விளக்கம்.
 75. மின்னியல் சூத்திரங்கள் ( Electrical Formulas )
 76. Relay பற்றிய தெளிவான விளக்கம்.
 77. Semiconductor, thyristor குடும்பங்கள் பற்றிய தொகுப்பு.
 78. குதிரை திறன் (Horse Power) பற்றிய தெளிவான விளக்கம்.
 79. சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்சன் மோட்டார். (Single Phase Induction motor)
 80. சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டஷன் மோட்டார் வகைகள்.
 81. கப்பாசிட்டரை சோதித்து பார்த்தல்.
 82. மோட்டாருக்கு மின்சப்ளை கொடுத்தும் மோட்டாரானது ஓடவில்லை என்ன காரணம்.
 83.  மோட்டாருக்கு மின்சப்ளை கொடுத்தும் மோட்டாரானது ஓடதுவங்கவில்லை அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது.
 84. 3ஃபேஸ் இன்டஷன் மோட்டார் (3-Phase induction motor)
 85. Cell phone மூலமாக TV Remote-ஐ சோதனை செய்யலாம்.
 86. இந்திய தொழில்நுட்பம்.
 87. அபூர்வமான ஆர்டினோ போர்டு ( Arduino Board ).
 88. circuit-symbols.
 89. சேமிப்பு பேட்டரி (Storage Battery)
 90. AC Terms – Definitions (மாறுதிசை மின்னோட்ட விதிமுறைகள் - வரையறைகள்)
 91. AC-ஐ பயன்படுத்தக் கூடாது ஏன்?
 92. சட்டத்தின் மூலம் எதயும் செய்யலாம்.
 93. உபுண்டு OS-ல் மின்தடையின் மதிப்பு காணல்(G Resistor)
 94. USB-ஐ பற்றிய ஒரு பார்வை
 95. Maintenance Engineer - பாரமரிப்பு பொறியாளர்
 96. Types of Maintenance - பராமரிப்பு வகைகள்
 97. மின்மாற்றி தொடர்-1 (Transformer -1)
 98. மின்மாற்றி தொடர்-2 (Transformer -2)
 99. மின்மாற்றி தொடர்-3 (Transformer -3)
 100. மின்மாற்றி தொடர்-4 (Transformer -4)
 101. மின்மாற்றி தொடர்-5 (Transformer -5)
 102. மின்மாற்றி தொடர்-6 (Transformer -6)
 103. புத்தகம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?
 104. ஆட்டோமேசன்-Automation
 105. வீட்டு ஒயரிங் தொடர் - 1 (House wiring part - 1)
 106. வீட்டு ஒயரிங் தொடர் -2 (House wiring - 2)
 107. வீட்டு ஒயரிங் தொடர் - 3 (House wiring - 3)

Source : http://electricaltamil.blogspot.in/

Shri. M.Mathialagan
email :  mathimozhi.info@gmail.com

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி