பட்டதாரிகளுக்கு மத்திய அரசில் பல்வேறு பணி: எஸ்எஸ்சி அறிவிப்பு

மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள குருப் 'பி' பிரிவு பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பை எஸ்எஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட்
காலியிடங்கள்: 03
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: வேளாண்மை மற்றும் கிராம பொருளாதாரம் போன்ற பாடங்களில் எம்.எஸ்சி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 2 வருடம்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.

பணி: உதவி தொல்பொருள் வேதியியல் வல்லுநர்
காலியிடங்கள்: 23
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: வேதியியல்துறையில் எம்.எஸ்சி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 2 வருடம்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.

பணி: உதவி தொல்பொருள் ஆய்வாளர்
காலியிடங்கள்: 19
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: இந்திய வரலாறு அல்லது தொல் பொருள் ஆய்வியல் அல்லது நிலத்தியல் போன்ற ஏதாவதொரு பாடங்களில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.

பணி: டிராப்டஸ்மேன்
காலியிடங்கள்: 03
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: +2 முத்து எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல் போன்ற துறைகளில் 3 வருட டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.

பணி: உதவியாளர் (சட்டம்)
காலியிடங்கள்: 06
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: பி.எல் முடித்திருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: மாநில சட்டத்துறையில் 3 வருடம்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,600.

பணி: ஜூனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட்
காலியிடங்கள்: 19
கல்வித் தகுதி: வணிகவியல், பொருளியல், சட்டம் போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ,4,200.
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: புலனாய்வாளர்
காலியிடங்கள்: 03
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: மனித இனஇயல் அல்லது சமூகவியல் பாடங்களில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: டிராப்ட்ஸ்மேன்
காலியிடம்: 01
வயது: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
தகுதி: எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல் துறையில் 3 வருட டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட்
காலியிடம்: 02
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: வேளாண்மை துறையில் பட்டம் மற்றும் கிராமப் பொருளாதாரம், மரபியல், தாவர பெருக்கவியல் போன்ற துறைகளில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: உதவி இயக்குநர்
பணி: 07
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200
கல்வித் தகுதி: வணிகவியல், பொருளியல், புள்ளியியல், கணிதம் போன்ற துறைகளில் பட்டமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சந்தையியல் ஆய்வு, விளம்பரம் போன்ற துறைகளில் 2 வருடம்.

பணி: சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட்
காலியிடங்கள்: 04
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
வயது வரம்பு: 18 - 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: வேளாண்மை துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: 2 வருடம்.

பணி: சப்-இன்ஸ்பெக்டர் (தடயவியல்)
காலியிடங்கள்: 39
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: உயிரியல், வேதியியல், விலங்கியல், தாவரவியல், தடய அறிவியல், குற்றவியல், மேம்பாட்டு உயிரியல், உயிரி வேதியியல், செல் உயிரியல், நுண்ணுரியியல், உயிரி இயற்பியல் போன்ற துறைகளில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: முதுநிலை ஆராய்ச்சி உதவியாளர்
காலியிடங்கள்: 02
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: வேதியியல் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: மதிப்பீட்டாளர் (மலையாளம், தமிழ், வங்கம்)
காலியிடங்கள்: 03
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: 55 சதவிகித மதிப்பெண்களுடன் இந்தியில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆங்கிலம் மற்றும் வட்டார மொழி அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: இந்தி உதவி ஆராய்ச்சி அதிகாரி
காலியிடங்கள்: 08
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: இந்தி அல்லது சம்ஸ்கிருதத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,600.

பணி: ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர்
காலியிடங்கள்: 03
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் ஆசிரியர் பயிற்சியில் டிப்ளமோ பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: டேட்டா புராசசிங் அசிஸ்டென்ட்
காலியிடங்கள்: 09
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேசன்ஸ் அல்லது கணினி அறிவியலில் முதுகலை பட்டம் அல்லது தகவல் தொழில்நுட்பவியல் அல்லது கணினி பொறியியலில் பி.இ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: ஹவுஸ்கீப்பர்
காலியிடம்: 01
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,600.
கல்வித் தகுதி: ஓட்டல் மேனேஜ்மென்ட் துறையில் 3 ஆண்டு டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 3 வருடம்.

பணி: டேட்டா புராசசிங் அசிஸ்டென்ட்
காலியிடங்கள்: 04
வயது வரம்பு: 18 - 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: கணிதம், புள்ளியியல், பொருளியல் போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: உதவி நூலகர் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அதிகாரி
காலியிடங்கள்: 01
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,600
கல்வித் தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்று நூலக அறிவியலில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 2 வருடம்.

பணி: சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட்
காலியிடங்கள்: 03
வயது வரம்பு: 18 - 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: பொருளியல், புள்ளியியல், வணிகவியல் அல்லது கூட்டுறவியல் போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட் (மண் பாதுகாப்பு)
காலியிடங்கள்: 04
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்
கல்வித் தகுதி: வேளாண்மை, மண் அறிவியல், தாவரவியல், வனவியல், வேதியியல் போன்ற துறைகளில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சம்ந்தப்பட்ட துறையில் 2 வருடம்.

பணி: உதவிகள அதிகாரி
காலியிடங்கள்: 49
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித்தகுதி: மண் அறிவியல், வேளாண் வேதியியல் அல்லது வேளாண்மை துறைகளில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: உதவி விரிவாக்க அலுவலர்
காலியிடங்கள்: 01
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: வேளாண்மை, வேளாண்மை விரிவாக்கம் போன்ற துறைகளில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: 2 வருடம்.

பணி: மத்திய உதவி நுண்ணறிவு பிரிவு அலுவலர்
காலியிடங்கள்: 08
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + ரூ.4,600.
கல்வித் தகுதி: ஆங்கிலத்தை கட்டாய பாடமாக எடுத்து அரபிக், சைனீஸ், பிரெஞ்ச், ஜெர்மன், ஸ்பானிஷ் அல்லது ருஷ்யன் போன்ற ஏதாவதொரு மொழிகளில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: டாகுமென்டேசன் மற்றும் இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜி அசிஸ்டென்ட்
காலியிடங்கள்: 01
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் கம்ப்யூட்டர் பிரிவில் ஒரு வருட டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட் (கூட்டுறவு)
காலியிடங்கள்: 02
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: வேளாண்மை, வேளாண்மை பொருளியல், பொருளியல், வணிகவியல், புள்ளியியல் போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: புலனாய்வாளர்
காலியிடங்கள்: 02
வயது வரம்பு: : 20 - 25க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: புள்ளியியல், கணிதம் அல்லது பொருளியல் துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 2 வருடம்.

பணி: நில இயல் நிபுணர்
காலியிடங்கள்: 02
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,600.
கல்வித் தகுதி: புவியியல் பாடத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 2 வருடம்.

பணி: அரசு செய்தியாளர்
காலியிடங்கள்: 02
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: வரலாறு துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது சம்ஸ்கிருதத்தில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: தொற்றுநோய் தடுப்பு இன்ஸ்பெக்டர்
காலியிடங்கள்: 03
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
வயது வரம்பு: 18 - 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: விலங்கியல் அல்லது நுண்ணுயிரியல் துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 2 வருடம்.

பணி: டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட் (உலோக தொழிற்கலை)
காலியிடங்கள்: 05
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: மெட்டாலர்ஜிக்கல் துறையில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: 2 வருடம்.

பணி: டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட் (எலக்ட்ரிக்கல்)
காலியிடங்கள்: 18
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேசன், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் டெலிகம்யூனிகேசன் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அல்லது இன்ஸ்ட்ருமென்டேசன் அல்லது இன்ஸ்ட்ருமென்டேசன் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகிய பாடங்களில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: 2 வருடம்.

பணி: டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட் (மெக்கானிக்கல்)
காலியிடங்கள்: 21
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: மெக்கானிக்கல் அல்லது மெக்கானிக்கல் மற்றும் ஆட்டோமேசன் அல்லது மரைன் பொறியியல் துறையில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: 2 வருடம்.

பணி: டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட்
காலியிடங்கள்: 06
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: பொறியியல் துறையில் கெமிக்கல் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: முதுநிலை நூலகர் மற்றும் தகவல் உதவியாளர்
காலியிடங்கள்: 01
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: நூலக அறிவியலில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: 2 வருடம்.

பணி: டெக்னீசியன்
காலியிடங்கள்: 06
வயது வரம்பு: 18 - 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: உயிரியல், உயிரி வேதியியல், நுண்ணுயிரியல் போன்ற துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.

பணி: டெக்னீசியன்
காலியிடங்கள்: 02
வயது வரம்பு: 18 - 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: உயிரியல், உயிரி வேதியியல், நுண்ணுயிரியல், மருத்துவ தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.

பணி: டெக்னிக்கல் அசிஸ்டென்ட் (வனவிலங்கு)
காலியிடம்: 01
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: விலங்கியல் அல்லது வனவிலங்கு உயிரியல் துறைகளில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அனுபவம்: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் ஒரு வருட அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: பொருளியல் ஆய்வாளர் (நிலை - 2)
காலியிடம்: 01
வயது வரம்பு: 18 - 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: பொருளியல் துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.

பணி: டேட்டா புராசசிங் அசிஸ்டென்ட்
காலியிடங்கள்: 09
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,200.
கல்வித் தகுதி: அறிவியல், கணிதம், பொருளியல், புள்ளியியல் போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: டெக்னிக்கல் ஆபீசர்
காலியிடங்கள்: 26
வயது வரம்பு: 18 - 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: பூ
ச்சியியல், செடி நோய்க்குறியியல், உயிரி வேதியியல் பாடங்களில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.50. இதனை சென்ட்ரல் ஃபீ ரெக்ருட்மென்ட் ஸ்டாம்ப் மூலம் செலுத்தலாம். எஸ்சி., எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினர், பெண்கள் எந்தவிதமான கட்டணமும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:
THE REGIONAL DIRECTOR (NR),
STAFF SELECTION COMMISSION,
BLOCK NO:12, LODHI ROAD,
CGO COMPLEX, NEWDELHI 110504.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 20.06.2014.
மேலும் விண்ணப்பிக்கும் முறை, தேர்வு செய்யப்படும் முறை, தேர்வு திட்டங்கள் போன்ற முழுமையான விவரங்கள் அறியhttp://sscnr.net.in/newlook/site/index.htm என்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி