TNPSC GK - டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கான - பொது அறிவு 26/05/2014

01. ஒரு பொருள் தனிச்சுழி வெப்பநிலையில் மட்டுமே கதிர்வீச்சு ஆற்றல் உமிழ்வதை நிறுத்தும்.
02. அழுத்தம் அதிகரித்தால் கொதிநிலை அதிகரிக்கும் என்ற தத்துவம் பிரஷர் குக்கரில் பயன்படுகிறது.
03. மனித உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது இரத்தத்தின் பாகியல் எண் மதிப்பு குறைகிறது.
04. பாதரசம் வெப்பநிலைமானிகளில் பயன்படுத்தப்பட முக்கிய காரணம் - குறைந்த தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்.
05. பனிக்கட்டியுடன் உப்பைச் சேர்க்கும்போது அதன் உருகுநிலை குறைகிறது.
06. வெவ்வேறு திரவங்கள் வெவ்வேறு அளவில் பருமப்பெருக்கம் அடைகின்றன.
07. நிலை மாற்றத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வெப்பம் - உலர்மறை வெப்பம்.
08. சூடான காற்ரு சாதாரணக் காற்றைவிட லேசானது.
09. ஒரு இயக்கும் குளிர்பதனி மூடிய அறையில் வைக்கப்படும்போது அறையின் வெப்பநிலை உயரும்.
10. பருமன் மாறாத போது வாயுவின் வெப்ப நிலை அதிகரித்தால் அது அழுத்தப் பெருக்கம் அடைகிறது.

11. ஒரு ஒளி வருடம் என்பது ஒளி ஒரு வருட காலத்தில் பயணிக்கும் தொலைவு.
12. ஒளியின் தீவிரத்தை (Intensity) அளக்க உதவும் கருவி - கான்ட்லா.
13. கண்ணுக்கு சுகத்தைக் கொடுக்கும் நிறம் - மஞ்சள்.
14. ஒளியைக் குறித்த படிப்பு -  Optics
15. ஒளி வெற்றிடத்தில்தான் மிக அதிக வேகத்தில் பாயும்.
16. குவாண்டம் சித்தாந்தத்தை வெளியிட்டவர் - மாக்ஸ் பிளாங்
17. ஒளியின் அடிப்படை நிறங்கள் - பச்சை, சிவப்பு, நீலம்
18. மின்மினிப்பூச்சிகள் இரவில் ஒளி சிதற அதன் உடலில் உள்ள லூஸிஃபெரின் என்ற வேதிப்பொருளே காரணம்.
19. ஒளியலைக்கொள்கையை கண்டுபிடித்தவர் - கிறிஸ்டியன் ஹைகன்ஸ்
20. வானவில்லின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் நிறம் - சிவப்பு

21. ஆப்டிகல் பைபரில் பயன்படும் தத்துவம் - முழு அக எதிரொளிப்பு.
22. வானவில் உருவாகக் காரணமான நிகழ்வு - நிறப்பிரிகையும் முழு அக எதிரொளிப்பும்.
23. பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காணப்பயன்படுவது - நிறமாலைமானி.
24. தொலை நகலியினால் (Fax) அனுப்ப வேண்டிய ஆவணத்தை மின்னலைகளாக மாற்றும் முறை - வரிக்கண்ணோட்டம்.
25. சூரிய அடுப்பில் பயன்படுவது - குழி ஆடி.
26. ஒளிச்செறிவின் அலகு - கேண்டிலா.
27. ஒளிவிலகலின் போது ஒளியின் திசையில் மாற்றம் ஏற்படும்.
28. ஒளியின் திசைவேகத்தை முதன் முதலில் வெற்றிகரமாக கணக்கிட்டவர் - ரோமர்.
29. இரு இணையான சமதள ஆடிகளுக்கு இடையிலுள்ள பொருளின் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை - எண்ணில்லாதது.
30. நீரின் ஒளிவிலகல் எண்: 1.33. ஒளிவிலகல் எண் : 2.42.

31. இந்த பிரபஞ்சத்தின் மிக அதிகமாகக் காணப்படும் வாயு - ஹைட்ரஜன்.
32. காற்று மண்டலத்தில் மிக அதிகமாக காணப்படும் வாயு - நைட்ரஜன்
33. சிரிப்பூட்டும் வாயு என்பது - நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு.
34. ஒளிச்சேர்க்கையின்போது தாவரங்கள் ஆக்சிஜனை வெளிவிடுகின்றன.
35. மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைந்ததே ஒஸோன்.
36. தண்ணீரில் சுத்திகரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மிக முக்கிய வாயு - குளோரின்
37. போபால் விஷவாயு விபத்தில் வெளியேறிய வாயு - மீதைல் ஐசோசோ சயனைட்
38. இயற்கை எரிவாயுவில் பெரும்பான்மையாக அடங்கியிருப்பது - மீத்தேன்.
39. ஆக்சிஜனைக் கண்டுபிடித்தவர் - ஜோசப் ப்ரீஸ்ட்லி
40. கார்பன்-டை ஆக்சைடைக் கண்டுபிடித்தவர் - ஜோசப் பிளாக்.

41. புறவிசை செயல் படாதவரை ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் என்பது - நியூட்டன் விதி.
42. பொருளின் நிலைமைப்பண்பு அதன் நிரையைப் பொறுத்தது.
43. மேலிலிருந்து ஒருபொருள் தானாக கீழே விழும்போது அதன் திசைவேகம் அதிகரிக்கும்.
44. இயங்கும் பொருளின் உந்தம் நிறையையும், திசைவேகத்தையும் சார்ந்தது.
45. புவியின் விடுபடு திசைவேகத்தின் மதிப்பு - 11.2 கி.மீ/வி
46. துருவப்பகுதியில் புவியின் ஆரம் குறைவாக இருப்பதால் அங்கு புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு அதிகம்.
47. மூன்று வகை அலைகள்: இயந்திரவியல் அலைகள், மின்காந்த அலைகள் மற்றும் பருப்பொருள் அலைகள்.
48. ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு அலைபரவும் போது அலை நீளமும், திசை வேகமும் மாறும்.
49. ஒரு பொருள் எந்த நிலையிலிருந்தாலும் அதன் எடை முழுவதும் ஒரு புள்ளியின் வழியேதான் செயல்படுகிறது.
50. அதிகத் திசை வேகத்தோடு புவியின் வளி மண்டலத்தின் நுழையும் பொருள் தீப்பிடித்து எரியக் காரணம் - காற்றின் பாகுநிலை.

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி