பாரதியார் பல்கலையில் DDE - M.Ed. Course.

About InstitutionCoursesInfrastructure
FacilitiesStaff MembersAffidavit
Mandatory DisclosureAdvertisementEntrance Examination Centre
ProspectusApplicationCentrewise Candidates List
DETAILS OF THE COURSE APPLIED FOR
Level of the courseB.Ed in Distance ModeM.Ed in Distance Mode
Education CourseB.Ed DegreeM.Ed Degree
Duration of the CourseTwo YearsTwo Years
Proposed Intake500250
Academic Session from which the course will be conducted2008 - 20092014 - 2015For More Info: http://www.b-u.ac.in/academics/courses.html

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி