முன்னுரிமைப்பட்டியல் தயாரிப்பது சார்ந்து அறிவிக்கப்பட்டமிக முக்கிய அடிப்படை செயல் முறைக்கடிதங்கள்


இச்செயல் முறைகளே பல சிக்கல்களுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் அடிப்படை  வழிகாட்டியாக அமைகிறது. 

1.தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் செயல் முறைக்கடிதம்-
    ந.க.எண்-அ 5939/ஈடி1/2001,நாள்-15.11.2001,

2.தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் செயல் முறைக்கடிதம்-
   ந.க.எண்-  9683/டி1/2004.நாள்-03.05.2004
                            click here to download                   
3.தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் செயல் முறைக்கடிதம்-
  ந.க.எண்-  36379/டி3/2008.நாள்-18.11.2008
                          click here to download    

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி