டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கான - பொது அறிவு


01. கனிசர்க்கரை எனப்படும் கார்போஹைட்ரேட் - பிரக்டோஸ்.

02. கராமல் எனப்படுவது - நீர்நீக்கம் செய்யப்பட்ட சுக்ரோஸ்.

03. கார்போஹைட்ரேட்டுகளிலேயே மிக அதிகம் கிடைப்பது - செல்லுலோஸ்.

04. புரதங்களை நீரால் பகுத்தால் சுமார் 25 வகை அமினோ அமிலங்கள் கிடைக்கும்.

05. எல்லா செல்களிலும் உட்கரு அமிலங்கள் உள்ளன.

06. RNA, புரதங்களைத் தொகுத்தலில்முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

07. குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ், காலக்டோஸ் போன்றவை - ஒற்றைச் சர்க்கரைகள்

08. நகம் மற்றும் முடியில் உள்ளது - கிராட்டின்.

09. செல்சுவரின் முக்கிய வேதிப்பொருள் - செல்லுலோஸ்.

10. சமையல் எண்ணையிலிருந்து பெறப்படும் கொழுப்பு அமிலம் - ஸ்டியரிக் அமிலம்.11. உலகின் உயரமான மரம் - செக்கோயா

12. காட்டு மரங்களின் சக்கரவர்த்தி - தேக்கு

13. சமாதானத்தின் மலராக கருதப்படுவது - ஆலிவ்மரம்

14. பூத்துவிட்டால் விளைச்சல் குறையும் தாவரம் - கரும்பு.

15. கிரிக்கெட்மட்டை தயார் செய்யப்பயன்படுவது - வில்லோ மரம்.

16. தாவர உலகின் இருவாழ்விகள் - பிரையோபைட்டா.

17. மிகப்பெரிய பூ - ரப்ளேசியா.

18. மரத்தின் மேல் தொற்றிவாழும் தாவரங்கள் - எபிபைட்டுகள்.

19. இடப்பெயர்ச்சி பண்பினால் விலங்கு என்றும், ஒளிச்சேர்க்கை பண்பினால் தாவரம் என்றும் கருதப்படும் உயிரினம் - யூக்ளினா.

20. மிகச்சிறிய பூக்கும் தாவரம் - உல்பியா.21. Painter's Lady எனச்சிறப்பிக்கப்படும் உயிரினம் - பட்டாம்பூச்சி.

22. சிரிக்கும் மீன் என்றழைக்கப்படுவது - டால்பின்

23. விரல்கள் இல்லாத போதிலும் நகங்கள் பெற்றுள்ள விலங்கு - யானை

24. பறவைகளின் அரசன் எனப்படுவது - கழுகு.

25. தண்ணீரே அருந்தாத உயிரினம் - கங்காரு, எலி.

26. நீண்டகாலம் உயரிவாழும் பறவை - நெருப்புக் கோழி.

27. உலகின் மிகப்பெரிய விலங்கு - நீலத் திமிங்கலம்.

28. உலகின் மிகச்சிறிய முதுகெலும்பி - பிலிப்பைன் கோபி மீன்

29. முட்டையிடும் பாலூட்டிகள் - எறும்புத்தின்னி மற்றும் பிளாடிபஸ்.

30. மாறா வெப்பநிலை கொண்ட உயிரிகள் - பறவைகள்.31. செல்கள் அனைத்து 5-க்கும் 5000-க்கும் இடைப்பட்ட விட்ட அளவை கொண்டவை.

32. செல்லின் சுவாச நுண்ணுறுப்புகள் என்றழைக்கப்படுபவை - மைட்டோகாண்டிரியா

33. கோல்கை உறுப்புகள் இல்லாத செல்கள் - இரத்த சிவப்பணுக்கள்.

34. லைசோசோம்கள் உருவாகும் இடம் - கோல்கை உறுப்புகள்.

35. ஒரு செல் முதிர்ச்சியினால் இறக்கும்போது அதிலுள்ள லைசோசோம்கள் அதை முழுமையாக செரித்து விடுவது - ஆட்போலைசிஸ்.

36. உட்கரு காணப்படும் செல்கள் - யுகேரியோட்டுகள்.

37. யூக்ளினா, பரமேசிளம், பிளாஸ்மோடியம் போன்றவை ஒரு செல் உயிரிகளாகும்.

38. விலங்கு செல்லின் புற எல்லையாக அமைவது - பிளாஸ்மா சவ்வு.

39. லைசோசோம்கள் நேரடியாக அகப்பிளாச வாலயலிருந்தும் தோன்றுகின்றன.

40. ரைசோம்களை முதலில் கண்டறிந்து விளக்கியவர் -ஜீ.இ. பாலடே.41.A x B இரத்த வகையுள்ள பொற்றோர்களின் வாரிசுகளுக்கு A,AB,B,O போன்ற இரத்த வகைகள் உருவாக சாத்தியமுள்ளது.

42. கறுப்பு, வெள்ளை பெற்றோரின் முதல் தலைமுறைக் குழந்தைகள் - முல்லடோக்கள்.

43. மனிதரில் காணப்படும் மரபணு நோய் சிக்கல் - செல் அனீமீயா.

44. மனிதரில் பால் சார்ந்த பண்புகள் - X சார்ந்தவை.

45. மரபியல் ஆராய்ச்சிக்குப் பெரிதும் பயன்படுவது - பழப்பூச்சி.

46. சில நோய்கள் பாரம்பரியமாக மரபியில் ரீதியாக ஏற்படுகிறது என முதலில் விளங்கியவர் - ஜெராடு.

47. டி.என்.ஏ., ஆர்.என்.ஏவாக மாற்றப்படுவது - படி எடுத்தல் எனப்படும்.

48. வெங்காயத்தின் எட்டு ஜோடி குரோமோ சோம்கள் உள்ளன.

49. DNA வை குறிப்பிட்ட இலக்குகளில் துண்டிப்பது - ரெஸ்ட்ரிக்கின் எண்டோநியூக்ளியஸ் நொதி.

50. ஒரு ஜீன் ஒரு நொதி கோட்பாட்டை வெளியிட்டவர்கள் - பீடில் மற்றும் டாட்டம்

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி