பொது அறிவு தொகுப்பு 22/05/2014

01. புத்தரை ஆசிய ஜோதி என்று குறிப்பிட்டவர் - எட்வின் அர்னார்டு.
02. புத்தமத கோட்பாடுகள் எழுதப்பட்ட மொழி - பாலி.
03. உலகதில் முதன்முதலாக மிஷனரி செயல்பாடுகளைத் துவக்கியவர்களாக கருதப்படுகின்றவர்கள் - புத்த பிட்சுகள்.
04. புத்தமத கல்வி மையங்கள் - நளந்தா, தகஷசிலா, விக்ரமசிலா.
05. புத்த சமயத்துக்கு ஆதரவு அளித்த மன்னர்கள் - கனிஷ்கர், ஹர்ஷவர்த்தனர், பால மன்னர்கள்.
06. புத்தர் பிறந்த வருடம் - சுமார் கி.மு. 563
07. புத்தர் பிறந்த இடம் - லும்பினி (நேபாளத்தின் கபிலவஸ்து).
08. புத்தரின் இயற்பெயர் - சித்தார்த்தன்
09. புத்தமதத்தின் இருபெரும் பிரிவுகள் - மகாயானம், ஹீனயானம்
10. அடிப்படைத் தத்துவங்கள் (ஆர்யா சத்யங்கள்) - நான்கு
அ. வாழ்க்கை துயரம் மிகுந்தது.
ஆ. ஆசையே துயரத்துக்கு காரணம்
இ. ஆசையை அடக்கி துயரத்தை வெல்லவும்
ஈ. துயரத்தை அகற்ற அஷ்டாங்க வழிகளை ஏற்க வேண்டும்.


11. பிரபஞ்ச உற்பத்தி குறித்த முக்கிய சித்தாந்தம் - பெருவெடிப்பு கொள்கை.
12. பிரபஞ்சத்தில் மிக அதிகமாக அடங்கியுள்ள மூலப்பொருள் - ஹைட்ரஜன்
13. சூரியக்குடும்பத்தை உட்படுத்திய நட்சத்திர மண்டலம் - பால்வெளி வீதி
14. பால்வெளி வீதிக்கு மிக அருகிலுள்ள நட்சத்திர மண்டலம் - ஆன்ட்ரோமீடா.
15. பூமியும், ஏனைய கோள்களும் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன என்று முதன் முதலாக கருத்து வெளியிட்டவர் - கோப்பர் நிக்கஸ்.
16. பால்வெளி சுரியன் இடம்பெற்றுள்ள பகுதி - ஓரியன் கை
17. பிரபஞ்சத்தில் இதுவரை கண்டு பிடிக்கப்பட்டவற்றுள் மிக தொலைவில் உள்ள பொருட்கள் - குவாசர்கள்.
18. வானியல் அறிஞர் ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸின் பிரபல புத்தகம் - ஏ ப்ரீப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம்.
19. சூரியனைப் போன்ற நட்சத்திரங்களின் எரிபொருள் எரிந்த பின் ஈர்ப்பு விசையால் சுருங்குவதே - சிவப்புக் கோளம்.
20. நவீன பிரபஞ்ச அறிவியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் - கலிலியோ கலிலி.


21. சூரியக் குடும்பத்தின் மொத்த கோள்கள் - 8 (2006-இல் புளுட்டோஇந்த பட்டியலில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டது).
22. சிவப்பு கோள் எனப்படுவது - செவ்வாய்
23. பூமிக்கு மிக அருகிலுள்ள நட்சத்திரம் - சூரியன்.
24. சந்திரனிலிருந்து ஒளி பூமியை வந்தடைய ஆகும் காலம் - 1.3 நிமிடங்கள்.
25. சூரிய ஒளி பூமியை வந்தடைய ஆகும் காலம் - 8.2 நிமிடங்கள்
26. சூரிய மண்டலத்தின் மிகப்பெரிய கோள் - வியாழன்.
27. மிகக் குளிரான கோள் - யுரேனஸ்
28. மிக அதிகமான துணைக்கோள்களைப் பெற்றுள்ள கோள் - வியாழன்.
29. சூரிய ஒளியை மிக அதிகமாக பிரதிபலிக்கும் கோள் - சுக்கிரன்
30. கடிகார திசையில் சூரியனைச் சுற்றும் கோள் - வீனஸ்.


31. தனிமங்களின் பண்புகள் அணு எண்ணைச் சார்ந்துள்ளன.
32. எலக்ட்ரான்களின் சுற்றுப்பாதையின் அளவு மற்றும் ஆற்றலை தீர்மானிப்பது - குவாண்டம் எண்.
33. ஒரு தனிமம் எலக்ட்ரானை எளிதில் இழந்தால் அது நேர்மின் தன்மையுடைது.
34. மந்த வாயுக்களின் எலக்ட்ரான் நாட்டம் - பூஜ்யம்.
35. ஆர்பிட்டால்கள் என்பவை அணுக்கருவை சுற்றியுள்ள பகுதியில் குறிப்பிட்ட ஆற்றலைக் கொண்டுள்ள எலக்ட்ரானின் அதிகபட்ச நிகழ்வு.
36. எலெக்ட்ரானின் ஈரியல்பு தன்மையை விளக்கியவர் - டி. பிராக்ளே.
37. அணுவின் எல்க்ட்ரான் நாட்டம் உருவ அளவுடன் எதிர் விகிதத் தொடர்புடையது.
38. ஹைட்ரஜனின் உட்கருவில் நியூட்ரான்கள் இல்லை.
39. அணு உட்கருவின் நிலைப்புத்தன்மைக்குக் காரணமாக அமைவது - நியூட்ரான் மற்றும் புரோட்டான் விகிதங்கள்.
40. அணு உட்கருவின் அமைப்பு மற்றும் பண்பை ஆராய காமாக் கதிர்கள் பயன்படுகின்றன.

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி