6 வது ஊதியக்குழு அறிக்கையின்படி ஊதிய நிர்ணயம் செய்யும்போது 1.86 ஆல் பெருக்கப் பட்டதற்கான விளக்கம்


Did you know how the 6th CPC Multiplication Factor of 1.86 was derived?
The 6th Pay Commission had recommended a Multiplication Factor of 1.74, but the Central Government chose to change it to 1.86. One of the reasons for this modification was the intense pressure from various Federations of Central Government Employees. It has to be mentioned at this point that all the federations had presented demands to the Government to raise the minimum basic pay to Rs. 10,000.
Exactly how did the Government arrive at 1.86? Here is an explanation how -

Let us assume the Basic Pay, as of 01.01.2006, as 100%. Let’s take the Dearness pay (post the 50% DA Merger) as 50%. Let us also take into account the 24% Dearness Allowance that was given before 01.01.2006.
If you add Basic Pay and Dearness Pay and calculate 24% of it, then you’d get 36%. (100 + 50 = 150 / 24 x 100 = 36)
100% + 50% + 36% = 186%
This number is being taken for calculations as 1.86.

At the time of 6th CPC Pay Fixation, the last drawn Basic Pay under 5th CPC was multiplied by 1.86 and rounded off. It was also explained that a new entity named Grade Pay was created and a sum total of this was the new Basic Pay.
Hence, it was impossible to consider 1.86 as the true yardstick. For example, for a basic pay of Rs. 3050…
3050 x 1.86 = 5680 (After rounded off)
Corresponding Grade Pay for 3050 is 1900,
Band Pay 5680 + Grade Pay 1900 = Basic Pay 7580
5th CPC basic pay = 3050
6th CPC basic pay = 7580

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி