மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 100% கடந்ததால், 25% கூடுதல் படிகள் பெற வாய்ப்பு


The Fifth Central Pay Commission had recommended uniform neutralization of DA at 100% to employees at all levels and increase in DA calculation too, according to the 12 monthly average of AICPIN for Industrial Workers (1982=100) as on 1st January 1996, of 306.33. The Linking Factor of 303.33 has now changed to 115.76. This was calculated as 4.63 in the 4th CPC. It was due to this change that the Dearness Allowance has increased in recent years. The 6th Pay Commission had promptly calculated it and said that the true impact of price rise and inflation would only then be known.

It was also mentioned in the recommendations made by the 6th CPC that each time the Dearness Allowance touched 50%, certain Allowances and Advances should also be raised by 25%. It is of common knowledge that according to these recommendations, when D.A touched 50% on 01.01.2011, DOPT issued orders to increase it by 25%.

Since the DA is calculated on the basis of price rise and inflation, this 25% raise was given in order to make it uniformly applicable to all the other Allowances and Advances. The Allowances and Advances mentioned in this are the Children’s Education Allowance and Hostel Subsidy and Festival Advance.

As of now, the Central Government employee is entitled to claim 15,000 per annum per child under the Children’s Education Allowance and Hostel Subsidy. An increase of 25% would mean that the amount would rise to Rs. 18,750 per year. Similarly, there are chances that the Festival Advance would increase to Rs. 4700. These could be confirmed only after the DOPT makes its official announcements.

The list mentioned below is explanatory and given in detail, along with explanations

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி