தமிழர்களின் கை விரல் கணிதம்.

விரல் ( கணிதம் ) என்பது பண்டையத் தமிழர்கள் நீளத்தை அளப்பதற்குப் பயன்படுத்திய அளவை முறையின் அலகுகளில் ஒன்று.

அளப்பதெற்கென்று தனிப்பட்ட அளவு கருவிகளை முழுவதுமாகச் சார்ந்திராமல், தமது உடம்பின் பாகங்களைக் கொண்டு அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவைப்படும் பொருட்கள் , ( கயிறு , கம்பு, துணி . . . )
நீளங்கள் மற்றும் இரு குறிப்பிட்ட பொருட்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ( ஓரளவு சிறியதான ) ஆகியவற்றை அளக்கும் வழமையைத் தமிழர்கள் கொண்டிருந்தனர் .

அவர்கள் பயன்படுத்திய அலகுகளுள் விரற்கடை , சாண் மற்றும் முழம் ஆகியவை பரவலானவை . ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் உடல் அளவுகள் மாறுபடும் என்பதால் விரற்கடை , சாண் மற்றும் முழம் ஆகிய அலகுகள் குறிக்கும் தூரம் அளக்கும் ஆட்களைப் பொறுத்து மாறுபடும் தன்மையுடையது என்றாலும் சாதாரண மக்களும் எளிதாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அளவை முறையாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒரு மனிதரின் கையில்  அமைந்துள்ள ஒரு விரலின் அகலம் , ஒரு விரல் அல்லது விரற்கடை அளவாகும் . நமது வலது கையில் கட்டை விரலை மடித்துக் கொண்டு மற்ற நான்கு விரல்களையும் ஒட்டினாற்போல வைத்தநிலையில் ஆட்காட்டி விரலுக்கும் சுண்டு விரலுக்கும் இடைப்படும்
அகலப்போக்கான அளவு நான்கு விரற்கடை எனப்படும் .

இருபத்து நான்கு விரல் கொண்டது ஒரு முழம் ஆகும்.

விரல் பன்னிரண்டு கொண்டது ஒரு சாண்.

சாண் இரண்டு கொண்டது ஒரு முழம்.

1 விரல் = 1 / 24 முழம் = 1 / 24 * 18 அங்குலம்
= 3/ 4 அங்குலம்
1 விரல் = 1 / 12 சாண் = 1 / 12 * 9 அங்குலம்
= 3 / 4 அங்குலம்

Courtesy : http://www.sstaweb.com

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி