ஒரு நபர் குழு திரு . ராஜீவ் ரஞ்சன் .இ.ஆ.ப., அவர்களால் டிப்ளமோ கல்வித்தகுதியை காரணம் காட்டி ஊதியம் 5200-20200+2800 -இருந்து 9300-34800+4200 மாற்றி அமைக்கப்பட்ட பணியிடங்கள்

ஒரு நபர் குழு திரு . ராஜீவ் ரஞ்சன் .இ.ஆ.ப., அவர்களால் டிப்ளமோ கல்வித்தகுதியை காரணம் காட்டி ஊதியம் 5200-20200+2800 -இருந்து 9300-34800+4200 மாற்றி அமைக்கப்பட்ட பணியிடங்கள்

1) Training Instruc 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
2) Hostal Superintendent and Physical Training Officer 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
3) Laboratory Assistant 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
4) Laboratory Technician Grade-1 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
5) Laboratory Technician Grade-II 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
6) Dental Hygienist/Dental Mechanic 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
7) Refractionist/opthalmic Assistant/Opticial / Optometrist 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
8) Leprosy physiotherapist Physio therapy Technician 5200-20200+2400 - 9300-34800+4200
9) Pharmacists 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
10) Health Inspector Grade-I 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
11) Food Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
12) Technician Grade-I 5200-20200+2800 -9300-34800+4200
13) Audio-Visual Technician 5200-20200+2400 - 9300-34800+4200
14) Librarian 5200-20200+2400 - 9300-34800+4200
15) Orthotic Technician 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
16) Pharmacist(Rural Develop) 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
17) Junior Foreman 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
18) Grading Assistant 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
19) Colour Processing Asst. 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
20) Boom Assistant 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
21) Junior Draughting Officer 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
22) Technician Assistant 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
23) Sanitary Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
24) Draughtsman Grade 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
25) Pharmacist 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
26) Sanitary Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
27) Over Seer 5200-20200+1900 - 9300-34800+4200
28) Pharmacist(Corporation) 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
29) Sanitory Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி