புதிதாக நியமனம் பெற்ற பெறப்போகின்ற பட்டதாரி மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய விகிதமும் தற்சமைய ஊதியமும்


இடைநிலை ஆசிரியர்:

ஊதிய விகிதம்:
Pay Band 1:
5200--20200+2800+750

5200--20200 என்பது Pay Band
2800 என்பது Grade Pay (தர ஊதியம்)
750 என்பது  Personnel Pay (தனி ஊதியம்)

01.12.2012 ன் படி மாத ஊதியம் :
அடிப்படை ஊதியம் (Basic Pay) : 5200+2800+750                           = 8750
அகவிலைப்படி (Dearness Allowance: DA) 72% : 8750 x 72            = 6300
மருத்துவப்படி (Medical Allowance: MA)                                           =   100
                                                                                                 ---------------------------
                                                                                Total:                           ரூ.15150
                                                                                               -----------------------------
மேலும் ADD: வீட்டு வாடகைப்படி  ( House Rent Allowance: HRA) : Rs.180/300/440/600/800


 பட்டதாரி ஆசிரியர் :


ஊதிய விகிதம்:
Pay Band 2:
9300--34800+4600

9300--34800 என்பது Pay Band
4600 என்பது Grade Pay (தர ஊதியம்)

01.12.2012 ன் படி மாத ஊதியம் :
அடிப்படை ஊதியம் (Basic Pay) : 9300+4600                                  =13900
அகவிலைப்படி (Dearness Allowance:DA)72% : 8750 x 72             =10008
மருத்துவப்படி    (Medical Allowance:MA)                                          =   100
                                                                                                ---------------------------
                                                                                        Total:                  ரூ.24008
                                                                                               -----------------------------
மேலும் ADD: வீட்டு வாடகைப்படி ( House Rent Allowance:HRA) : 260/660/880/1100/1600

(வீட்டு வாடகைப்படி ஒன்றியம் / நகராட்சி / மாநகராட்சி ஏற்ப மாறும், அதற்கான விளக்க இணைப்பு பெற இங்கு கிளிக் செய்யவும் )


Source : http://www.teachertn.com/

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி